Komunální volby 2022 - Vápenný Podol

Mám odvahu dělat věci správně

pro své sousedy, kamarády, spoluobčany

Chci, aby se v Podole dobře žilo.

Zajímá mě, co řeší obyvatelé Vápenného Podola. Chci je více zapojit do dění v obci. Rozhoduji se na základě dat a informací, z nichž pak vycházím a konám další kroky. Chtěla bych využít dovednosti, které jsem získala jako zastupitelka města Pardubic a Pardubického kraje, i v obci, kde žiji s celou svou rodinou.

clear-water-water-liquid-glass-Transparent-material-fluid-1600964-pxhere.com

Voda v obci

Hlavní téma pro následující období bude udržení vody v obecním majetku a stanovení systému nakládání s obecní vodou. Je nezbytné zmapovat využití nového pramenu v obci. Vezmu si to na starosti!

water-sky-technology-wind-antenna-line-779889-pxhere.com

Dostupný signál

Obec se potýká s nedostatečným pokrytím mobilní sítě. Bylo by vhodné prověřit možnosti připojení u jednotlivých operátorů a tuto situaci vyřešit. Jednoduché řešení je přímo za rohem, stačí přívézt mobilní BTS, která naši obec konečně zaleje signálem.

light-cloud-sky-wood-sunrise-sunset-1284606-pxhere.com

Řešení bezpečnosti u autobusové zastávky

Autobusová zastávka v obci není pro projíždějící vozidla dostatečně označena. Problematické je to především v zimě, kdy školní autobus přijíždí ještě za tmy. V součinnosti s Pardubickým krajem prověřím možnosti vyšší bezpečnosti přecházení silnice.

1280px-Vápenný_Podol_-_obecní_úřad

Otevřenost a participace

Obec musí zajistit svým občanům transparentní přístup k informacím ohledně hospodaření. V zájmu obce je také zapojit občany do jejího chodu. Díky tomu vznikne komunita lidí, kteří se budou aktivně podílet na dění v obci.

Na webových stránkách obce bude uveden harmonogram s termíny zastupitelstva na celý rok. Zásadní rozhodnutí v obci je vhodné opřít o průzkumy u občanů, kterých se přímo týká. Současně budou občané informováni, jak se dále postupuje ohledně podnětů a výstupů ze společných setkání.

Podklady pro jednání zastupitelstva musí být na webových stránkách s předstihem a v dostatečném rozsahu, aby se občané mohli připravit a informovaně zapojit do těchto jednání.

yellow-leaves-g5a928fecf_1920

Veřejné prostranství a životní prostředí

Hřiště v obci je občany hojně využíváno k rekreačním účelům. Bylo by vhodné jej rozšířit o další možnosti využití a částečně zrekonstruovat. Toto téma je velmi žádoucí komunikovat s občany obce a zapojit je do rozhodování o jeho podobě.

Vápenný Podol je obec dotčená fungováním Cementárny Prachovice. Máme právo na pravidelné informace o tom, co cementárna spaluje, nebo v jakém rozsahu a jak chtějí pokračovat v těžbě směrem k obci Vápenný Podol.

Veřejné osvětlení v obci je pro bezpečnost a komfortní pohyb je ideální nástroj. Environmentálním řešením je prověřit možnost zavedení led osvětlení i ve veřejném prostoru.

Financování kampaně