Aleš Nunvář - Záleží mi na prostředí, kde žiju

26. 02. 2021
Aleš Nunvář - Záleží mi na prostředí, kde žiju
Aleš Nunvář - Záleží mi na prostředí, kde žiju

Pirátský místostarosta Aleš Nunvář je vzděláním strojní inženýr a profesí projektový manažer. I proto má na chrudimské radnici v gesci odbor investic, odbor životního prostředí a je i pověřeným zastupitelem pro územní plán. Svou manažerskou praxi a vztah k přírodě se snaží skloubit i v politice. Na kandidátce do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu (PSP) zaujímá 4. místo za Piráty, tedy 6. pozici celkově.

Co Tě vedlo k tomu ucházet se o místo na kandidátce do sněmovny?

Dlouhodobě jsem zaměřen na město, kde aktivně působím, tedy Chrudim. Celostátní témata sleduji, ale ambice jsem nechával jiným. V době, kdy se začala domlouvat koalice se STAN, mě pár lidí, kolegů Pirátů, volalo, zda bych kandidaturu nezvážil, že i my Piráti bychom měli nominovat již odzkoušené politiky z regionu. Starosty, v mém případě místostarosty, nemusí mít na kandidátce jen STAN, ale i my, Piráti. Po pár dnech na rozmyšlenou jsem na to kývl a rád se pokusím svou účastí na kandidátce pomoci koalici k úspěchu ve volbách.

Na co by ses případně při své práci ve sněmovně zaměřil?

Vzděláním a praxí mám blízko k průmyslu, lidsky k životnímu prostředí. Proto se i v Chrudimi aktivně věnuji odpadovému hospodářství a obdobně bych pokračoval i ve sněmovně. Dále bych se chtěl věnovat obecným tématům životního prostředí, jako např. opatřením na zadržování vody v krajině, s cílem omezit dopady rostoucího sucha na přírodu. S tím úzce souvisí péče o půdu, kdy zejména v případech propachtování velkými zemědělskými podniky půda ve velkém degraduje. Řešením by byla změna přidělování zemědělských dotací ve prospěch šetrněji a ekologičtěji hospodařících zemědělců, aktuálně je to plošně, tzv. na hektar. Vzhledem ke své průmyslové praxi dokáži chápat jak zájmy výrobců, tak ochránců přírody, a nemohu být nazýván „zeleným ekoteroristou“, což považuji za výhodu.

Aleš Nunvář uklízí

A co by bylo dál s Tvou funkcí místostarosty?

Předně je nutné realisticky přiznat, že mé zvolení do PSP z 6. místa kandidátky není pravděpodobné. Kdyby k tomu přece jen došlo, nepovažoval bych za správné sedět na dvou židlích zároveň, a tedy bych pozici místostarosty Chrudimi opustil. Nicméně je výhodou, že nejsem na chrudimské radnici za Piráty sám a Pavel Štěpánek by mé gesce částečně převzal.

Prý cvičíš jógu, jde vůbec jóga jako filozofie a politika dohromady?

Jógu cvičím léta a letos to bude 10 let, co i vedu kurz jógy a meditace, aktuálně bohužel jen online. Jóga redukuje stres, zklidňuje mysl a je zdravotně prospěšná pro všechny lidi se sedavým zaměstnáním. Jóga je tedy dle všeho ideálním doplňkem života politika. :-)

Navíc mým oblíbencem je Mahátma Gándhí, který i díky každodenní jógové praxi dokázal neúnavně, a hlavně nenásilně, bojovat za svobodnou Indii bez nadvlády Británie. Já mám ovšem skromnější cíle. Chtěl bych i v souvislosti s tématy životního prostředí, o nichž jsem se zmínil výše, zvýšit povědomí o prospěšnosti vegetariánské stravy, kterou sám praktikuji už také více než 10 let. Ta je přínosem nejen pro jedince, ale i pro společnost a celou planetu.

Málo se třeba ví, že pokud by lidstvo přešlo na převážně rostlinnou stravu, tak by se mohla o polovinu zmenšit veškerá zemědělská plocha, protože je nyní využívaná k pěstování krmiv pro zvířata na porážku. To by mělo za důsledek zpomalení globálních změn klimatu a dalších vážných problémů, jako je například vymírání druhů, které se jinak zdají téměř nevyhnutelné a nezvratné. Ale jak se říká, naděje umírá poslední a já jsem optimista.

Aleš Nunvář Piráti

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu