Souhrn práce místostarostů za březen 2020

08. 04. 2020
Souhrn práce místostarostů za březen 2020
Souhrn práce místostarostů za březen 2020

Přinášíme Vám další report našich místostarostů, tentokráte za březen.

Pavel Štěpánek

Březen byl dosud bezesporu nejnáročnějším měsícem v tomto roce a nejspíš za celé funkční období. Situace, před kterou jsme byli postaveni, je tak výjimečná, že nikdo z nás nic podobného nezažil a nepamatuje. Dá se jen těžko oddělit pracovní náplň pro město a činnosti, kterými jsem pomáhal řešit tento stav v rámci vlastní dobrovolné iniciativy. Situace si žádala nasazení až 15 hodin denně v kombinaci s mým zaměstnáním. Přesto jsem se to snažil oddělovat a vykázal jsem činnosti pro město v rozsahu 118 hodin, které nezahrnují čas strávený organizací pomoci v krizi, šití roušek a podobně.

Vládní opatření přišla velmi nečekaně a náhle na začátku března. Už v den, kdy se zavřely školy, jsem se snažil otevřít téma šití roušek, ale byl jsem nevyslyšen. O týden později z toho bylo celorepublikové „šílenství“. Kromě roušek participuji i na výrobě ochranných štítů a dalších pomůcek na 3D tiskárnách. Jsem součástí pirátské pracovní skupiny na zmírnění dopadů krize a také koordinuji dobrovolníky v chrudimských ulicích a spolupráci neziskovek. Krom toho aktivně reagujeme i na oblast dopravy a samozřejmě se věnujeme i běžné městské agendě.

Pro město jsem vykazoval mimo jiné toto:

 • iniciace, nastavení, tvorba návodu a nasazení videokonferencí v rámci MěÚ (individuální konzultace s některými uživateli)
 • koordinace neziskového sektoru, dobrovolníci v terénu
 • pomoc při hledání cest ve školství (s řediteli ZŠ)
 • účast na jednání skupiny pro řešení koronavirové krize a aktivní hledání řešení
 • jednání s DPMP o hromadné dopravě v Chrudimi
 • jednání s ŘSD (čtyřpruh CR-PCE, přeložka I/17 a další)
 • návštěvy v neziskových organizacích na území města
 • jednání rady města + nezbytná příprava
 • komunikace s novináři, tiskové konference
 • zahájení plesu, na jehož organizaci jsem se podílel
 • pravidelné porady s vedením, vedoucími odborů, projektové schůzky, výbory, komise
 • jednání s občany o jejich problémech v oblasti sociálních věcí, dopravy a stavebnictví
 • běžná administrativa - kontrola dokumentů stavebního odboru, běžná komunikace – telefony a emaily, na jejichž odpovědi tentokrát nezbylo tolik času a mám zde co dohánět (přijato 687, odesláno 105)

Aleš Nunvář

V březnu byl celý stát i naše město ochromeno preventivními opatřeními vlády proti šíření koronaviru. Adaptovali jsme se rychle, na radnici a MěÚ jsme společně s Pavlem iniciovali rychlý přechod na virtuální formy schůzek a porad. Část běžné agendy se zastavila, mnoho nových činností a opatření ale vyvstalo a část, zejména mé agendy investic, se zastavit ani nemohla a běží dál. Ve městě máme velké investiční projekty ve fázi realizace (terminál a MŠ U Stadionu), zastavit se nemohla ani příprava budoucích investičních projektů, ať už příprava projektové dokumentace, nebo výběrová řízení na dodavatele staveb.

Bohužel, už teď ale víme, že část plánovaných akcí na rok 2020 realizovat nebudeme – důvodem je již teď jasný fakt, že díky poklesu ekonomiky (který teprve nastane) budeme mít i menší příjmy do rozpočtu města a tedy méně peněz na investice – i takové okolnosti patří k investičnímu plánování, tedy do mé gesce.

V první půli měsíce jsem byl díky běžnému onemocnění skoro týden mimo plné nasazení,i tak jsem za březen pro město odpracoval 134 hodin – čas jsem věnoval zejména těmto činnostem:

 • jednání krizového štábu města (3x týdně)
 • krizová schůzka k financím města (příprava materiálu ohledně redukování plánovaných investičních akcí na rok 2020)
 • iniciace a příprava zavedení virtuálních schůzek (videokonferencí) do agendy MěÚ, společně s Pavlem Štěpánkem
 • výrobní výbory k projektovým dokumentacím
  • oprava mostu M 34 v ul. Malecká
  • ul. Na Kopci, zadní přístupová cesta
 • příprava projektů nových, kontrola projektů probíhajících
 • výběrová řízení
  • nádoby na tříděný odpad
  • restaurování pomníku Viktorina Kornela ze Všehrd
  • MŠ Strojařů, zahradní domek
  • ZŠ Malíka, nová elektroinstalace
 • agenda péče o zeleň
  • setkání s občany ohledně (ne)kácení stromu uvnitř centra města
  • příprava projektů výsadby na rok 2020, včetně čerpání dotací z MŽP
 • agenda odboru životního prostředí
  • jednání o vyjmutí pozemků z honitby (výběh pro psi u Tesca)
  • případ týrání zvířat
 • pracovní skupina pro odpadové hospodářství (jednání + související schůzky)
 • pracovní skupina k programu Regenerace (financování opravy památek)
 • agenda určeného zastupitele pro uzemní plán (změny ÚP, návrh regulačního plánu MPZ)
 • discgolf v Městském parku (veřejné projednání, komunikace s projektanty)
 • senátor Lukáš Wagenknecht (seminář k dozorčím radám)
 • jednání s firmou Cemex ohledně jejich finanční účasti na projektu Skatepark
 • příprava rozklikávacího rozpočtu (schůzky pracovní skupiny)
 • jednání s investorem Milanem Kuštou ohledně směn pozemků pod cyklostezkou na Báru
 • komise pro zahraniční záležitosti města
 • porady s vedoucími odborů, s vedoucím odboru investic, porady vedení, rady města, koaliční schůzky
 • běžná administrativa, komunikace, telefony, e-maily: přijato 886, odesláno 187

Náhled do kalendářů místostarostů: zde

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu