Souhrn práce místostarostů za duben 2020

13. 05. 2020
Souhrn práce místostarostů za duben 2020
Souhrn práce místostarostů za duben 2020

Přinášíme Vám další report našich místostarostů, tentokráte za duben.

Pavel Štěpánek

Během dubna se mnoho věcí „usadilo“ a blázinec, který jsme měli v březnu, ustal. V tomto měsíci jsem se věnoval především dobrovolnické práci, kterou jsem nezapočítával do výkazu hodin pro město Chrudim. Byla to hlavně výroba a distribuce ochranných štítů, podpora různých sbírek materiální pomoci a podobně. Bohužel se ještě stále neobnovil běžný provoz radnice a nebylo tak možné dál pracovat na některých rozjetých projektech. Vše začne znovu od května. Pro město jsem tedy v dubnu vykázal 104 hodin a zabýval se především následující agendou:

 • Otázky školství (na iniciační úrovni) a tlak na co nejbližší termín otevření školek
 • Běžná agenda v oblasti dopravy (uzavírky, zábory, dopravní opatření apod.)
 • Koordinace staveb ŘSD
 • Jednání krizového štábu města
 • Jednání o finančních dopadech krize, hledání úspor v rozpočtu
 • Videokonference s řediteli neziskových organizací (skupinové i individuální)
 • Jednání rady města + nezbytná příprava
 • Pravidelné porady s vedením, vedoucími odborů, projektové porady, výbory, komise
 • Jednání s občany o jejich problémech v oblasti sociálních věcí a dopravy
 • běžná administrativa - kontrola dokumentů stavebního odboru, běžná komunikace - telefony, emaily (přijato 433, odesláno 101)

Aleš Nunvář

Duben byl, po tom březnovém „korona šoku“, o poznání klidnější. Městský úřad se nejen naučil, ale už i zvykl efektivně využívat elektronické nástroje komunikace a naprostou většinu porad a schůzek jsme absolvovali on-line. Prakticky vzato, těžko by se nám některé úředníky, kteří jsou od povahy konzervativní, učilo scházet se virtuálně, nebýt té nešťastné virové epidemie. Tyto znalosti nezůstanou zapomenuty ani po přechodu na běžný režim. Na některé typy schůzek je skutečně lepší se vidět tváří v tvář, např. ty, kde se obtížně hledá dohoda více stran, ale na běžné schůzky jsou konferenční hovory praktickým nástrojem.

Mimo běžné investiční agendy jsem se věnoval koncepčnější práci v oblasti odpadového hospodářství, a také koordinaci přípravy rozklikávacího rozpočtu.

Za duben jsem pro město odpracoval 115 hodin – čas jsem věnoval zejména těmto činnostem:

 • jednání krizového štábu města (2-3x týdně), plus schůzky k financím města
 • příprava projektů budoucích
  • velký separační dvůr v průmyslové zóně západ
  • rekonstrukce sportovní haly
  • souhrnná půldenní schůzka k projektům
 • výběrová řízení
  • oprava zdi na Širokých schodech
  • dopravní napojení sportovišť
 • kontrolní dny projektů probíhajících
  • stavba skateparku
  • dopravní terminál
  • rekonstrukce MŠ U Stadiónu
 • agenda životního prostředí
  • vedení schůzek pracovní skupiny pro odpadové hospodářství
  • oborná konzultace
 • příprava rozklikávacího rozpočtu
  • schůzky pracovní skupiny, formulace výstupů
 • jednání s firmou Cemex ohledně výstavby skateparku
 • zprostředkování a předání daru 6ks bezkontaktních teploměrů pro CSSP Chrudim
 • komunikace s občany a řešení jejich podnětů
 • porady s vedoucími odborů, s vedoucím odboru investic, porady vedení, rady města, koaliční schůzky
 • běžná administrativa, komunikace, e-maily: přijato 642, odesláno 193

Náhled do kalendářů místostarostů: zde

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu