Souhrn práce místostarostů za květen 2020

29. 06. 2020
Souhrn práce místostarostů za květen 2020
Souhrn práce místostarostů za květen 2020

Přinášíme Vám další report našich místostarostů, tentokráte za květen.

Pavel Štěpánek

V květnu už jsme se vrátili k běžnému provozu úřadu a zároveň začali intenzivně řešit projekty, které během “koronadoby” spaly. Zhruba od půlky měsíce jsme se znovu začali fyzicky potkávat. Lehce jsme si upravili čas pondělních porad a posunuli je blíže ránu. Zasedala Rada města i Zastupitelstvo města, které bylo tentokrát rekordně dlouhé a trvalo celých šest a půl hodiny. Celkově jsem za květen vykázal krásných 111 hodin, z čehož převážnou většinu času jsem strávil vyřizováním korespondence a běžnou, tolik potřebnou, komunikací. Dále například následujícími činnostmi:

 • Jednání krizového štábu města
 • Intenzivně jsme řešili rozpočtová opatření a blokace finančních prostředků na pokrytí ztrát, způsobené koronavirovou krizí
 • Inicioval jsem zaslání dopisu jménem města všem poslancům s výzvou, aby nekrátili obcím příjmi z RUD
 • Projekt budoucí podoby ulice Na Ostrově - zadání, přípravné výbory, jednání s dotčenými orgány
 • Jednání se zástupci společnosti Sampeder o dopravním napojení areálu ČSAD z ulice Obce Ležáků
 • Koordinace staveb ŘSD - návštěva ředitelství Pardubického kraje
 • Vytipování míst pro rozšiřování parkovacích míst s architektem města v terénu
 • Jednání s okolními obcemi o umístění radarů na měření rychlosti na území jejich obcí, příprava koncepce
 • Jednání se zástupci společnosti Siag o nutných investicích do veřejného prostoru v souvislosti s přepravou nadměrných nákladů z jejich výroby
 • Koordinace projektu Tvořím Chrudim - participativního rozpočtu města + kampaň projektu
 • Jednání s investory o nutných úpravách křižovatky ulic Tovární, V Hliníkách a Nerudova v režimu vyvolaných investic, v souvislosti s jejich bytovou výstavbou v území
 • Jednání o parkování v centru města, zavádění systému jednosměrek, vytvoření dalších míst umožňujících stání zdarma po časově omezenou dobu na náměstí, rozšíření počtu rezidentních parkovacích míst v centru atd.
 • Jednání o dopravních stavbách umožňujících parkování mezi ulicí Milady Horákové a železniční tratí (mezi Tescem a záchrankou), které souvisí rovněž se záměrem zřídit zde plochu pro volné venčení psů
 • Jednání se zástupkyní nově vznikajícího Alzheimer cetra v Pardubicích
 • Běžná agenda v oblasti dopravy (uzavírky, zábory, dopravní opatření apod.)
 • Dvě jednání Rady města + nezbytná příprava
 • Jednání Zastupitelstva města + nezbytná příprava
 • Pravidelné porady s vedením města a vedoucími odborů, projektové porady, výbory, komise, koaliční jednání
 • Jednání s občany o jejich problémech v oblasti sociálních věcí a dopravy
 • Běžná administrativa - kontrola dokumentů stavebního odboru, běžná komunikace - telefony, emaily (přijato 433, odesláno 101)

Aleš Nunvář

Květen byl ve znamení postupného návratu k normálnějším dobám před koronavirem. Protože březnové zastupitelstvo bylo zrušené, tak se i díky nahromaděné agendě to květnové protáhlo na 6,5 hod. Jinak jsem se tento měsíc primárně věnoval přípravě investičních projektů budoucích a kontrole průběhu těch již započatých. Letos máme výjimečně nabitý investiční rozpočet a je to znát. Dále jsem se věnoval agendě v pracovní skupině pro odpadové hospodářství. Za květen jsem pro město odpracoval 137 hodin – čas jsem věnoval zejména těmto činnostem:

 • jednání krizového štábu města, včetně finančních porad k nutným škrtům v rozpočtu
 • příprava projektů budoucích
  • velký separační dvůr v průmyslové zóně západ, projektová dokumentace, setkání s osadním výborem v Markovicích
  • příprava rekonstrukce (možná i rozšíření) sportovní haly
  • koncepce prostoru „kůrovcový lesík“ u Tesca – parkovací domy, výběh pro psi
 • účast na výběrových řízeních
  • oprava povrchu v ulice Cerenghettiho
 • kontrolní dny projektů probíhajících
  • stavba skateparku
  • dopravní terminál
  • rekonstrukce MŠ U Stadiónu
  • oprava zdi Široké schody
  • oprava střechy divadla
 • agenda životního prostředí
  • vedení schůzek pracovní skupiny pro odpadové hospodářství
  • komise životního prostředí
 • regulační plán městské památkové zóny, jednání s vlastníky strategických pozemků
 • prezentace ředitele Besedy, představení dalších kroků v organizaci
 • jednání rady města, zastupitelstva města, finančního výboru
 • tiskové konference, komunikace s novináři
 • porady s vedoucími odborů, s vedoucím odboru investic, porady vedení, koaliční schůzky
 • komunikace s občany a řešení jejich podnětů
 • běžná administrativa, telefony, e-maily: přijato 556, odesláno 172

Náhled do kalendářů místostarostů: zde

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu