Souhrn práce místostarostů za únor 2020

17. 03. 2020
Souhrn práce místostarostů za únor 2020
Souhrn práce místostarostů za únor 2020

Přinášíme Vám další report našich místostarostů, tentokráte za únor.

Pavel Štěpánek

Za měsíc únor jsem pro město Chrudim odpracoval celkem 102 hodin. Také jsem načerpal čerstvé síly na týdenní rodinné dovolené v Krkonoších. Podařilo se spustit projekt Tvořím Chrudim – tedy participativní rozpočet a zároveň aplikaci Mobilní Rozhlas, který umožňuje efektivnější komunikaci města s občany. Brzy začneme vypisovat první ankety. Čas jsem mimo jiné trávil takto:

 • návštěvy neziskových organizací na území města – zjišťování potřeb a prohlídka jejich sídel
 • jednání v oblasti dopravy na městě (dopravní stavby, rekonstrukce chodníků, dopravní opatření,..)
 • jednání s ŘSD (čtyřpruh Pardubice – Chrudim, rekonstrukce Pardubické,..)
 • jednání s dopravním podnikem Pardubic o možnosti zavedení elektrobusů/trolejbusů v Chrudimi
 • celodenní školení k Mobilnímu rozhlasu
 • jednání o podobě výstavby pod Kopanicí s jednatelem K2 Invest
 • proběhlo zasedání zastupitelstva a rady města
 • vyhodnocení stavu a konzultace koncepce řízení Chrudimské Besedy
 • podíl na organizaci Chrudimských Benátek v rámci plesového výboru
 • desatero problémů města
 • oddal jsem tři nové manželské páry
 • pravidelné porady s vedením, vedoucími odborů, projektové schůzky, výbory, komise
 • jednání s občany o jejich problémech v oblasti sociálních věcí a dopravy
 • běžná administrativa - kontrola dokumentů stavebního odboru, běžná komunikace - telefony, emaily (přijato rovných 500, odesláno 175)

Aleš Nunvář

Únor byl hektický. Nebylo to jen jednáním zastupitelstva, na které je třeba se vždy dobře připravit, ale i nabitou investiční agendou. Na letošek máme v rozpočtu OIN více než 155 mil. Kč a to vyžaduje dobrou připravenost projektů a v této fázi zejména výběrových řízení, plus projektový management projektů připravovaných i již běžících.

Za měsíc únor 2020 jsem pro město pracoval 123 hodin - mimo jiné jsem se věnoval těmto tématům:

 • výrobní výbory k projektovým dokumentacím:
  • rekonstrukce běžeckého oválu v Markovicích + rozšíření o běžeckou dráhu
  • oplocení dětského hřiště na křižovatce Úzká / Koželužská
  • výběh pro volný pohyb psů Na Větrníku
 • příprava projektů
  • rekonstrukce „Husovky“ (ZŠ Dr. Václava Peška) v návaznosti na dotace z ITI
  • oprava/rozšíření komunikace a celé zlepšení lokality Na Kopci
  • výběh pro volný pohyb psů u Tesca
  • sjezd ke sportovištím
  • náhrada lávky v Úzké ulici
  • opravy a rekonstrukce chodníků a cyklostezek (z rozpočtu města/fond SFDI)
 • agenda péče o zeleň
  • setkání s občany ohledně obnovení výsadby v ul. Požárníků
  • příprava projektů výsadby na rok 2020, včetně čerpání dotací z MŽP
 • agenda odboru životního prostředí
  • opatření na omezení šíření nutrií
  • seminář o krajině a suchu s poslancem Radkem Holomčíkem
 • odpadové hospodářství
  • jednání pracovní skupiny pro odpadové hospodářství
  • informační setkání ohledně možného „oprášení“ projektu ZEVO v Opatovicích (spalovna komunálního odpadu)
 • komunikace s projektanty projektu discgolfu v Městském parku
 • jednání s možnými investory do parkovacího domu u nádraží projekt Skatepark, jednání s firmou Cemex ohledně jejich finanční účasti
 • příprava rozklikávacího rozpočtu (společně se Zdeňkem Kubalou)
 • změny územního plánu, návrh regulačního plánu městské památkové zóny
 • jednání o podobě výstavby pod Kopanicí s jednatelem K2 Invest
 • setkání s ředitelem Besedy ohledně stavu a rozvoje instituce
 • příprava na Zastupitelstvo města, včetně pravidelné schůzky s veřejností vždy 8 dní před ZM
 • porady s vedoucími odborů, s vedoucím odboru investic, porady vedení, rady města, koaliční schůzky
 • schůzky s občany a řešení problémů, se kterými přichází
 • tiskové konference / komunikace s novináři
 • oddal jsem na radnici jeden mladý pár
 • běžná administrativa, komunikace, telefony, e-maily: přijato 641, odesláno 118

Náhled do kalendářů místostarostů: zde

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu