Česká pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s moderním protikorupčním programem. Naším cílem je prosazovat program, ať už jsme v koalici nebo v opozici. Chceme, aby občané Chrudimi, kteří se rozhodnou podpořit svým hlasem Piráty, jasně věděli, jak budeme po volbách pracovat. To, že usilujeme o změnu politické kultury a transparence, u nás není jen na papíře. Proto předkládáme jasnou a závaznou strategii povolební činnosti.

Povolební strategie - Chrudim 2018

Pokud dostaneme důvěru občanů a získáme silné zastoupení alespoň 3 mandátů, budeme se účastnit vyjednávání o složení rady s cílem dostat maximum našich prioriti do programového prohlášení. Nelpíme na zisku placených funkcí. Jsme připraveni i na roli kritické, ale konstruktivní opozice.

V den, kdy budou ukončeny volby, nepovedeme žádná vyjednávání s ostatními stranami. Širší vyjednávací tým ve složení voleného čela kandidátky a dalších zvolených zastupitelů se sejde po volbách v neděli 7.10.2018 ve 14 hodin. Přímým vyjednáváním pak budou pověřeni první tři kandidáti, podle konečného pořadí s tím, že vyjednávat budou vždy minimálně ve dvou. Vyjednané dohody budou podléhat schválení širšího vyjednávacího týmu, který bude také nominovat zástupce pirátů do výborů a komisí rady na základě odborné způsobilosti uchazečů. Z principu nebudeme navrhovat do důležitých funkcí své rodinné příslušníky a partnery (pokud nejsou součástí zastupitelstva) a to samé budeme prosazovat i u dalších koaličních subjektů. Případné posty v dozorčích radách a správních orgánech městských firem budeme obsazovat formou otevřeného výběrového řízení. O případné koaliční smlouvě nebo podpoře menšinové rady rozhodne krajské fórum.

Naše podpora libovolné rady města je podmíněna tím, že do ní nebudou nominováni lidé nekompetentní nebo s korupční či jinak pochybnou historií. V žádném případě nepodpoříme radu s účastí subjektů ohrožujících základy liberální demokracie nebo s historickým dědictvím likvidace demokracie v této zemi, tj. zejména s účastí KSČM. Nepodpoříme ani radu, kde by převahu mělo hnutí ANO, jehož hierarchii také považujeme za ohrožení demokratických principů země. Případnou menšinovou radu podpoříme za stejných podmínek. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou diskuzí k připravovaným záměrům.

Pokud zůstaneme v opozici, budeme usilovat o pozice ve výborech, především kontrolním, a v komisích rady města. Budeme konstruktivní opozicí. Formou připomínek, předkládáním návrhů, prací ve výborech, zveřejňováním informací a mobilizací veřejnosti se nadále budeme snažit o prosazování našeho programu. Demokraticky zvolenou radu budeme respektovat a snažit se hledat vhodné kompromisy.

Součástí povolební strategie je i 13 bodů, které budeme prosazovat od samého začátku a z nichž alespoň 9 musí být součástí případné koaliční dohody.

 1. rozklikávací rozpočet
 2. transparentní veřejné zakázky, včetně zadávacích dokumentací a výsledných hodnocení na jednom místě
 3. participativní rozpočtování v rámci rozpočtu města
 4. on-line přenosy zasedání zastupitelstva a možnost registrovat svůj dotaz na jednání zastupitelstva
 5. zmodernizování a zpřehlednění on-line úřední desky a zlepšení systému informování občanů
 6. prohlubování procesu digitalizace veřejné správy
 7. vznik podnikatelského inkubátoru a sdílených kanceláří
 8. rozšíření svozu tříděného odpadu a zlepšení odpadového hospodářství
 9. podpora projektů vedoucích k nakládání s dešťovou vodou směrem k jejímu využití a zadržení v krajině
 10. zvýšení dopravní bezpečnost snížením rychlosti tam, kde je to potřeba, a budováním bezpečných přechodů a cyklokoridorů, podpora pěší a cyklo dopravy
 11. výstavba startovacích bytů
 12. otevření diskuse o silnějším vlivu městského architekta, včetně personálního obsazení
 13. zahájení jednání s rakouskou společností Energy AG o podobě současné smlouvy a učinění kroků, vedoucích k jejímu neprodlužování a navrácení vody zpět do rukou městské společnosti.
Navrhni úpravu