Doprava

Chceme vyvážený podíl jednotlivých způsoby dopravy. Cestování po městě musí být s co nejmenším zdržením, bezpečné a pohodlné, ať už jdete pěšky, jedete MHD, na kole nebo autem. V obydlených částech města podporujeme budování komplexního prostředí pro všechny druhy dopravy s důrazem na udržitelnost, ekologii a estetiku daného území. Veškeré nové stavby musí být plánované v souladu s okolním prostředím a musí jim předcházet veřejná diskuze.

Pěšky a na kole bezpečně

 • Rodiče se nesmí bát pustit svoje dítě do školy. Zvýšíme bezpečnost chodců pomocí prvků na vedlejších ulicích: zvýšené křižovatky, chodníkové přejezdy, nebo ochranné ostrůvky. Zlepšíme viditelnost přechodů a zasadíme se o další přechody tam, kde by měly smysl. (například na okruhu u Tesca) Zasadíme se o zvýšení bezpečnosti na stezce do Slatiňan, která je úzká a spojuje pěší a cyklodopravu.
 • Umožníme obousměrný provoz cyklistů ve většině jednosměrek. Prosadíme budování sítě navazujících cyklostezek, které nejsou samoúčelné, ale zapadají do sebe, a dávají tak možnost využívat cyklodopravu nejen jako volnočasovou aktivitu, ale i pro cesty do práce, do školy, na úřady a podobně. Cyklostezky musí prolínat celé město.
 • Jako jednu z priorit vnímáme cyklostezku z Chrudimi na Podhůru. Podporujeme projekt výletní cyklostezky podél řeky Chrudimky do Pardubic a rozšíření cyklostezky na Slatiňany.
 • Zasadíme se o kvalitní stojany na kola u obchodů, úřadů, služeb apod. Zajistíme bezpečné parkování jízdních kol u Hlavního nádraží.

MHD efektivně

 • Rozšíříme jízdné zdarma nejen pro důchodce, ale i pro doprovod dětí do šesti let (včetně).
 • Zvýšíme plynulost a dochvilnost MHD pomocí inteligentního řízení dopravy. MHD by neměla stát v kolonách.
 • Budeme prosazovat větší podíl elektromobility v MHD a městských firmách. Ovšem ne za každou cenu. Kromě ekologického hlediska musí dávat smysl i z pohledu pořizovacích a provozních nákladů.
 • Budeme hledat cesty k využití sdílených dopravních prostředků, například elektroaut nebo elektrokol, abychom tím ulevili přeplněným silnicím a parkovištím.
 • Prosadíme železniční zastávku Chrudim U Stadionu. Zasadíme se o lepší spojení Chrudim - Pardubice.
 • Pokusíme se využít nepoužívanou železniční trať Chrudim - Heřmanův Městec (pronajmout, výletní drezíny, pártyvlak).

Autem plynule

 • Hlavní prioritou v oblasti automobilové dopravy musí být bezpečnost. Budeme trvat na snížení rychlosti na silnici I/37 mezi Chrudimí a Slatiňany na 70 Km/h, pořídíme putovní statické radary, které budou na dodržování rychlosti ve městě dohlížet.
 • Podpoříme zklidnění dopravy v ulici Na Ostrově a revitalizaci přilehlého nábřeží.
 • Nedovolíme další prodlužování stavby II. fáze obchvatu za Slatiňany, zasadíme se o rychlé výkupy pozemků ke stavbě potřebných. Zahájíme přípravné práce k III. fázi SV obchvatu.
 • Zasadíme se o více parkovacích míst na sídlištích. Zvýšíme dostupnost parkovacích míst. Zavedeme inteligentní parkování - volné místo najdete např. v aplikaci.
 • Nastavíme koncepční plánování oprav silnic a chodníků, zapojíme občany do projektů rekultivace míst nyní zasažených dopravou, kterým se uleví po otevření obchvatu.

Územní plánování a rozvoj města

 • Zapojíme občany města do diskuze o změnách územního plánu města nejen vypsáním veřejné debaty, ale také veřejnou pozvánkou na tuto debatu společně s předložením kompletních anonymizovaných spisových materiálů. Změny v územním plánu nesmí posloužit zájmům konkrétních investorů, ale zájmům společnosti a občanům města.
 • Nedovolíme změnit historický ráz města.
 • Zasadíme se o revitalizaci celého nábřeží, komplexní řešení všech forem dopravy po obou stranách řeky a přístupu k vodě.
 • Vytvoříme koncepci občanské vybavenosti, zasadíme se o rekonstrukci kanalizace a chodníků.
 • Budeme trvat na výstavbě podzemního parkoviště před bývalým hotelem Bohemia a podporovat budování dalších podzemních a vícepodlažních parkovišť.
 • Podpoříme výstavbu nové sportovní haly a smysluplné využití té staré (například na parkovací dům)
 • Pokusíme se zabránit plánované výstavbě druhého bytového domu v prostorách bývalé dýhárny, pokud nebude zpracována studie dopadů takové stavby v této lokalitě, především v oblasti dopravní obslužnosti (na náklady investora), přijata příslušná dopravní opatření a schváleny nutné rekonstrukce dopravní sítě.
 • Chceme přilákat do města velké technologické společnosti a vzdělávací instituce, abychom byli schopni konkurovat okolním městům.
Navrhni úpravu