Otevřené město a Transparence

Občané mají mít právo rozhodovat o věcech, které se jich osobně týkají, a kontrolovat hospodaření města. Město jim musí vycházet vstříc a být otevřené a transparentní. Aktivní zapojení lidí do správy svého města umožní kvalitnější rozhodování a omezí plýtvání financemi. Především ale buduje společnost sousedů, kterým na dění ve městě záleží. Zprůhlednění hospodaření města a boj s korupcí je naší velkou prioritou.

Zapojíme občany

 • Chceme umožnit lidem, aby se mohli aktivně podílet na správě města, protože lidé vědí nejlépe, co jejich okolí trápí. Vyčleníme část městských peněz k tzv. participativnímu rozpočtování. Lidé budou sami navrhovat projekty a rozhodovat v hlasování o rozdělení financí. Budeme usilovat o to, aby tato rozpočtová složka postupně rostla. Příkladem může být například město Brno.
 • Zasadíme se o to, aby za participativní projekty byl někdo přímo odpovědný, a zajistíme tak, že participace bude mít kontinuitu. V této oblasti máme bohaté zkušenosti.
 • Zapojíme děti do rozhodování o chodu jejich školy formou soutěže projektů. Přirozeně se tak budou učit, co znamená být aktivním občanem.
 • Podporujeme místní referenda, průzkumy a občanská setkání. Každé velké rozhodnutí by mělo být podpořené samotnými občany a my se budeme vždy ptát na váš názor. Vše budeme plánovat tak, aby se mohl každý skutečně zúčastnit.
 • Zajistíme funkční systém podávání podnětů občanů směrem ke správě města a především zpětnou vazbu, aby byl občan informován o krocích, které se v dané věci dějí a dít budou. Komplexní mobilní aplikace a webové stránky umožní nejen zobrazit vlastní oznámení, ale i podpořit ostatní.
 • Řízení města není jednoduché. Budeme aktivně seznamovat interaktivní formou občany s tím, jak jednotlivé procesy a postupy fungují (např. tvorba územního plánu a jeho změny).
 • Umožníme občanům registrovat svůj dotaz pro jednání zastupitelstva a budeme aktivně zvát na zasedání.
 • Zmodernizujeme a zpřehledníme on-line úřední desku.

Zprůhledníme hospodaření

 • Město se musí chovat způsobem řádného hospodáře a lidé musí mít právo tuto povinnost kontrolovat. Veškeré výdaje města musí být veřejně identifikovatelné, a to od rozpočtového určení až ke konkrétním smlouvám a fakturám.
 • Za tímto účelem budeme prosazovat webovou aplikaci rozklikávací rozpočet, kde by bylo možné proces sledovat a v jakékoli fázi připomínkovat.
 • Informace o významných projektech města musí být veřejné ve všech fázích od záměru až po realizaci.
 • Věnujeme velkou pozornost přípravám výběrových řízení a klademe důraz na jejich transparentnost. Výsledky výběrových řízení chceme zveřejňovat včetně odmítnutých nabídek.
 • Stejný systém by měl být uplatněn v městských firmách a příspěvkových organizacích, jako jsou sportoviště města, Beseda nebo Technické služby.
 • Podklady pro jednání zastupitelstva musí být s dostatečným předstihem dostupné na internetu, aby se lidé na jednání mohli připravit.
 • Podklady pro jednání rady by měly být veřejné taktéž.
 • Dotace a granty příspěvkovým organizacím města musí mít jasné, férové a stabilní podmínky.
 • Radnice disponuje spoustou užitečných informací. Zpřístupníme je ve strojově čitelné podobě. Díky tomu budou moci vzniknout např. užitečné mobilní aplikace třetích stran.

Spolek Otevřená města

 • Chceme docílit toho, že město Chrudim vstoupí do spolku Otevřená města. A prohloubí tak spolupráci v oblasti zveřejňování a sdílení dat mezi obcemi.
Navrhni úpravu