Solidární a Rozmanité

Charakter města vytváří nejen jeho podoba a velikost, ale především lidé, kteří v něm žijí. Sounáležitost, pospolitost a pomoc potřebným jsou základními znaky fungující společnosti. Piráti jsou přesvědčeni, že současná ekonomika vytváří dostatek zdrojů pro kvalitní život všech. Z pozice města podporujeme sociální a startovací byty, neziskové organizace, propojení občanů napříč generacemi a jejich zapojení při plánování a realizaci projektů.

Sociální bydlení

  • Bydlení by mělo být dostupné pro všechny, i pro sociálně slabší spoluobčany, především rodiny a matky, otce - samoživitele.
  • Podpoříme zavedení tzv. startovacích bytů pro mladé za dostupný nájem na omezenou dobu.
  • Vítáme současný systém Propustného bydlení - třístupňový systém, který poskytuje sociálně vyloučeným či handicapovaným šanci osvojit si znalosti a dovednosti nebytné k udržení trvalého bydlení – propustnost spočívá v tom, že je možná cesta nahoru i zpátky, do ubytovny. Zároveň rádi přihlédneme i k novému konceptu mapující situaci v této oblasti, jehož finální podobu budeme znát na podzim tohoto roku.

Neziskové organizace

  • Chrudim je město, ve kterém je množství nestátních neziskových organizací (dále NNO). Jsme za to rádi a budeme prosazovat i nadále např. nulové nájemné při pronájmu městských prostor organizacím samotným. Neboť je to sektor, který slouží napříč generacemi. Sektor, který spojuje občany z různých sfér.
  • Přispějeme k propojení jednotlivých NNO tak, aby zanikla současná roztříštěnost v rámci tohoto sektoru a zároveň byla podpořena informovanost obyvatel o práci a akcích NNO.
  • I lidem, kteří se ocitli na okraji společnosti, chceme podat pomocnou ruku. V našem městě zcela chybí aktivní sociální práce s lidmi bez domova přímo na ulici. Přikloníme se k jejímu zavedení.
  • Budeme nadále podporovat aktivity neziskového sektoru vedoucí ke zlepšování kulturního a sportovního dění ve městě, jako je například snaha o zachování letního kina. Důraz budeme klást na akce nezapadající do hlavního proudu, které podněcují k rozmanitosti a barevnosti společnosti.
  • Zapojíme do kulturního a sportovního dění menšiny. Baví nás lidi spojovat a bořit předsudky.

Něco navíc

  • V rámci propojení generací sympatizujeme s projekty, kde dochází ke spolupráci seniorů a dětí ve školkách a školách, a to jak státních tak soukromých, alternativních.
  • Závěrem nejdůležitější bod, a to podpora schůzek s občany při plánování a realizaci projektů města. Neboť právě široká veřejnost z různých cílových skupin nejlépe zná své potřeby a dokáže je vyjádřit (skate park, re-used centrum, park pro psy, bezbariérové stavby). Na odbornících pak je konečná realizace.
Navrhni úpravu