Živé město - Smart City

Smart-City nevnímáme jenom jako moderní pojem, který by bylo dobré prodat, ale jako nový přístup města k využívání moderních technologií chytrým a komplexním způsobem. Měl by vzniknout strategický plán zavádění tzv. smart (neboli chytrých) řešení na základě potřeb občanů města a institucí, který by zohledňoval využívání moderních technologií za účelem zjednodušení života, šetření energie, efektivní správy, sdílení informací, plynulejší dopravy i lepšího životního prostředí. Tento programový bod má tak přesah do všech oblastí správy města.

Digitalizace

 • Piráti se zasadí o prohlubování procesu digitalizace, který by měl procházet napříč správou celého města. Tento proces povede nejen k zjednodušení života lidem při styku s úřady, ale i ke zlepšení komunikace města směrem k občanům a naopak, i mezi úředníky navzájem.
 • Podklady pro jednání zastupitelstva by měly být strojově čitelné a veřejné. Databáze úřadů by měly být propojené, abychom nemuseli několika úřadům posílat stejné informace. Po úřadech by měla obíhat data, nikoli lidé.
 • Samozřejmě si uvědomujeme, že jsou mezi námi i občané, kteří neradi využívají digitální technologie, a proto by měla digitalizace fungovat vedle současného systému jako jedna z možností.

Otevřený software

 • Město i jeho organizace, včetně škol, školek a městských firem, by se měly zaměřit na využívání svobodného softwaru všude tam, kde je to možné.
 • Jako jednu z prvních věcí, které chceme implementovat, je podpora a zveřejnění dokumentů i ve standardizovaných otevřených formátech, abychom občany nenutili kupovat drahé aplikace.
 • Město by mělo vyžadovat aplikace založené na otevřeném kódu, aby nebylo vázané na konkrétního dodavatele bez možnosti snadného odstoupení od smlouvy.
 • Dlouhodobý cíl je využívat zejména otevřené programy, včetně operačních systémů.

Jednotný informační systém města

 • Zlepšíme toky informací. Máme za to, že vzájemná informovanost obyvatel, organizací a firem ve městě má přímý vliv na jeho dobré fungování a rozvoj. I proto budeme usilovat o vznik Jednotného informačního systému města, který kromě webové prezentace bude poskytovat i data otevřená a strojově čitelná.
 • Podpoříme informovanost v dopravě. Budeme sbírat a dále poskytovat informace o dopravě ve městě a blízkém okolí, o aktuální situaci MHD, VHD (zpoždění, změny), informace o volných parkovacích místech, zlepšíme fungování mobilní aplikace umožňující placení parkovného.
 • Zlepšíme přístupnost veřejných informací ze zastupitelstva, úřadů a městských firem. Informace vzniklé za veřejné finance by měly být z principu veřejné. Podklady zastupitelstva budou k dispozici všem.
 • Podpoříme sdílení informací třetích stran, jako jsou provozovatelé sítí, například hlášení o odstávkách sítí, pořádání sportovních a kulturních akcí.
 • Zavedeme sdílený kalendář akcí, syndikovaný z více zdrojů a volně přístupný pro občany, aby mohli přidávat své akce, a všechny sportovní, kulturní i občanské události tak byly na jednom přehledném místě.

Podnikatelský inkubátor a coworkingové centrum

 • Chrudim je líhní chytrých a nadaných lidí. Jen jim město, na rozdíl od mnoha jiných, dostatečně nepomáhá postavit se na vlastní nohy. Iniciujeme vznik a rozvoj Chrudimského podnikatelského inkubátoru a tzv. Coworking space (sdílené pracovní prostory) nejen pro inkubované subjekty, ale také pro širokou veřejnost. Ty dnes neodmyslitelně patří k modernímu stylu práce, a tudíž k modernímu městu.
 • Nabídneme podporu těm, kdo projeví zájem. Reagujeme na aktuální kauzy (jak se vypořádat s EET, školení GDPR a další). Členové Pirátů se vzdělávají navzájem formou tzv. Putovní univerzity, kdy každý vnáší do celku své know-how.

Moderní technologie

 • Piráti mají vizi města, které disponuje plnou občanskou vybaveností 21. století. K ní určitě patří dostupná veřejná wi-fi ve vybraných oblastech města.
 • Zasadíme se o využívání technologií ve veřejném prostoru. Například taková lampa pouličního osvětlení nemusí být pouhou lampou, ale může sloužit zároveň jako wi-fi nebo nabíječka pro elektrokola a telefony, u laviček by si pak člověk mohl připojit laptop, a pracovat tak na čerstvém vzduchu, zatímco si kolem hrají jeho děti. Chytrá lampa nemusí svítit pořád, ale v zájmu ušetření nejen nákladů na energie, ale i energie samotné a také světelného znečištění, by měla mít pohybové senzory a stmívat se, pokud se v její blízkosti nikdo nepohybuje. V místech, kde nejsou inženýrské sítě, by mohly stát lampy na solární panely. Podobně fungují „chytré kontejnery“, které se se ozvou, když se naplní.
Navrhni úpravu