Kauza privatizace nemovitosti do rukou radního za zlomek ceny - bydlení je nutné řešit úplně jinak

18. listopadu 2022
Kauza privatizace nemovitosti do rukou radního za zlomek ceny - bydlení je nutné řešit úplně jinak

Radnímu města Chrast Vlastimilu Ročňovi se nakonec na druhý pokus podařilo získat nemovitost za zlomek ceny. Rozhodla o tom dne 14.11.2022 těsná většina zastupitelů. Pan radní Ročeň k tomu slíbil, že nemovitost vloží do družstva, které bude hospodařit s byty, nicméně přesné fungování této instituce odmítl popsat. “Otázku bydlení je ovšem nutné řešit úplně jinak po vzoru jiných českých měst, které se svého majetku nezbavují. Navíc když už je majetek prodáván, tak musí být prodán za cenu obvyklou. S kolegou analytikem Januszem Koniecznym jsme požádali odborné odhadce, aby nám zpracovali odhad pozemku a dospěli k závěru, že tržní cena je na úrovni cca 10 milionů Kč. Teprve po mém nátlaku radní zvýšili cenu z 1,8 milionů Kč aspoň na 2,7 milionů Kč. Během jednání zastupitelstva nebylo navíc zřejmé, zdali pan radní Ročeň jedná jako radní nebo jako kupující. Střet zájmů zde byl zřejmý nemluvě o tom, že již dnes proběhne jednání o změně územního plánu, díky kterému tento pozemek bude opět zhodnocen”, vysvětluje krajská zastupitelka Pirátů Andrea Linhartová.

Ve středu 16. listopadu proběhlo jednání o změně územního plánu k pozemku, jehož prodej schválilo zastupitelstvo radnímu města Chrást Vlastimil Ročeň. Přeměnit by se měl na pozemek určený k bydlení. Dle orientačního posudku, o který požádali Piráti experty ze sdružení Cemap, je tržní hodnota pozemku 9,4 milionů Kč a po změně územního plánu na pozemek pro bydlení by jeho hodnota stoupla na 10,35 milionů Kč. Včera ovšem byl zastupitelstvem odsouhlašen prodej za 2,7 milionů Kč. Schválená cena 300 Kč/m2 se navíc zásadně odlišuje od běžně dostupných tržních cen pozemků v této oblasti (viz zde, zde, zde, zde, zde či zde). Přitom původně se tento pozemek měl prodávat za 200 Kč/m2 a zvýšení ceny je výsledkem tlaku Pirátů.

Podhodnocena cena nemovitosti se opírala o posudek, který zpracovala společnost Česká znalecká, a.s. a konkrétně člen představenstva této společnosti Vítězslav Hálek. Práce tohoto znalce přitom již v minulosti byla opakovaně hodnocena negativně. Konkrétně v kauze exšéfa ÚZSVM Vaňka odvolací soud dospěl k závěru, že “Je třeba konstatovat, že znalec jednoznačně selhal, když vypracoval znalecký posudek, aniž by měl dostatek podkladových materiálů, a navíc tento deficit nepovažoval za vadu”. Vůči znalci Hálkovi zahájilo Ministerstvo spravedlnosti rovněž řízení o možném spáchání správního deliktu kvůli kauze Opencard (v níž byli souzení neprávem politici v čele s Tomášem Hudečkem), kde zpracovával pan Hálek posudek. Pochybení pana Hálka zde explicitně uvedla soudkyně a Ministerstvo spravedlnosti nalezlo v jeho posudku 25 chyb.

Na kontroverze spojené s tímto prodejem bylo upozorněno zastupitelstvo již 12.9.2022, kdy se záměr prvně projednával. Toho dne byl prodej pozemku odložen na jednání dne 14.11.2022. Před tímto zasedáním byl zaslán všem zastupitelům e-mail a opětovně upozorněno na:

1.Předmětný pozemek je jedním z mála pozemků, které může město využít k různým prospěšným účelům. Místo toho je navržen k prodeji, kdy cena je stanovena pouze na necelých 200,- Kć za m2.

  1. Na tento pozemek je jediný zájemce Ing. Vlastimil Ročeň - radní města Chrast. Neproběhlo tedy otevřené výběrové řízení.
  2. Pozemek se prodává se záměrem výstavby bytů v družstevním vlastnictví, kdy zakladatelem družstva bude Ing. Ročeň + 2 další neznámé osoby. Družstvo dle zákona musí založit 3 fyzické nebo právnické osoby.

Po bouřlivém vysvětlování stanovisek byl i přes námitky a jiné možné návrhy postupu prodej schválen. Cena pozemku byla navýšena na 300,- Kč za m2.

Na mnohé dotazy vedení města ani neodpovědělo, Jako např.odůvodnění k úplatnému převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde - li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny musí být zdůvodněna, jde - li o cenu nižší než obvyklou. I otázka, co bude, když se zakládající člen družstva a majitel pozemku rozhodne z družstva vystoupit, byla vymlčena. Velmi vágně byla i vysvětlena 3. osoba nutná k založení družstva, má ji byt - někdo ze zastupitelů.

Je nesporné, že výstavba dostupného bydlení je nezbytná a tento počin je nejen námi Piráty vítán, sporná je ovšem cesta, kterou chce město k tomuto cíli dospět.

e-mail zastupitelům

Záznam z jednání 14.11.2022

Záznam z jednání 12.9. 2022

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Sociální služby v Chrudimi - díl 2.

Sociální služby v Chrudimi - díl 2.

Představujeme vám druhý díl, v němž se dozvíte více od Radního Aleše Nunváře. Jeho působnost v Chrudimi zahrnuje Odbor sociálních věcí, pod který spadá Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim (CSSP), a také další sociální neziskové organizace, s nimiž město úzce spolupracuje. Pan Nunvář nám přiblíží zbývajících pět služeb, které poskytují pomoc lidem nejen z okolí Chrudimska.

Sociální služby Chrudim - díl 1.

Sociální služby Chrudim - díl 1.

Radní Aleš Nunvář má v Chrudimi na starosti Odbor sociálních věcí, do jehož sféry spadá Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim (CSSP) a také další sociální neziskové organizace, se kterými město spolupracuje.