Aleš Nunvář se narodil 24. července 1979, pochází ze Slatiňan a od roku 2011 žije v Chrudimi.

Vystudoval Fakultu strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně, kde získal titul Ing. Během studia pracoval ve Skandinávii a po dokončení pokračoval na Dánské Technické Univerzitě v Kodani. Při zaměstnání se dále vzdělával mimo jiné v projektovém managementu zakončeném mezinárodním certifikátem.

Zhruba 7 let pracoval jako vývojový konstruktér / projektant ve strojírenství i stavebnictví a to jak v ČR, tak i v zahraničí, kde několik let trvale působil. Následujících 7 let se profesně věnoval praxi, školení a poradenství v projektovému managementu. Poslední pozice co zastával před aktivním vstupem do politiky byl projektový manažer zahraničních dodávkových projektů v oblasti sledování a řízení leteckého provozu. V roce 2018 byl zvolen do zastupitelstva města Chrudim a v letech 2018-2022 zastával pozici neuvolněného místostarosty. V aktuálním volebním období na chrudimské radnici pokračuje a to v pozici uvolněného radního. V gesci má odbory investic, životního prostředí a sociálních věcí. V Pirátech zastává pozici předsedy MS Chrudimsko.

V Chrudimi vede neziskový spolek provozující centrum pohybových aktivit, kde působí i jako lektor jógy. Mezi jeho další zájmy patří turistika, basketbal, indické kari a studium psychoterapie.