Bc. Daniel Lebduška

Daniel Lebduška (* 30. září 1989 Chrudim) vyrůstal v Chrudimi a vystudoval v Praze na Karlově Univerzitě. Nyní opět žije s rodinou v Chrudimi.

Od roku 2013 působí v marketingu na různých pozicích - nyní jako výkonný ředitel ve společnosti IPC Team - zabývá se především online a okrajově offline marketingem. Zároveň pomáhá s marketingem dalším firmám ve volném čase jako freelancer.

Politický postoj:

“S postoji #Pirátskástrana dlouhodobě souhlasím a největší problém české politiky je v tom, že to není politika, ale jakási absurdní tragikomedie, která svou délkou většinu obecenstva unudila a odešli domů. Nějak stále věřím tomu, že republika je od “res publica” a tak by neměl zůstávat v platnosti princip, který si mnoho lidí uchovává a nevědomky předává dál svým dětem - myslím tím princip “nerušit, vládneme.” Tento princip, které je zde od komunismu zakořeněný, nechci, díky. Lidé by se měli chtít o politiku aktivně zajímat a i o to Pirátům jde.”

V komunální politice se zaměřuje na problematiku privatizace městských vodárenských společností, možné digitalizace a zatraktivnění veřejných institucí šířší veřejnosti.

Na krajské a celorepublikové úrovni se zajímá o hospodářský rozvoj a cestovní ruch.

Do strany vstoupil v lednu 2017 a během úspěšné sněmovní kampaně byl volebním koordinátorem a koordinátorem dobrovolníků pro Pardubický kraj. V březnu 2018 ho na postu krajského koordinátora vystřídal Pavel Štěpánek.

Navrhni úpravu