Proč jsme zasáhli do rozpočtu navrženého minulým vedením?

31. 12. 2018
Proč jsme zasáhli do rozpočtu navrženého minulým vedením?
Proč jsme zasáhli do rozpočtu navrženého minulým vedením?

Na prvním pracovním zasedání zastupitelstva padlo několik dotazů na zásahy nového vedení do rozpočtu města na rok 2019, a to zejména v souvislosti s plánovanými investicemi. Rozpočet zastupitelé v předložené, tedy pozměněné, podobě schválili, ale protože ne každý měl možnost být u toho, dovolím si shrnout odůvodnění ještě zde.

Vzhledem k termínu ustavující schůze zastupitelstva a zákonným podmínkám na vyvěšení návrhu rozpočtu na webu města nebyl na větší změny v rozpočtu časový prostor. Respektovali jsme, že návrh rozpočtu vytvořilo bývalé vedení města, ale po zjištění některých skutečností jsme přece jen k několika dílčím změnám přikročili.

Navržené, a současnou koalicí zredukované, nebývale vysoké dotace pro fotbalový a futsalový klub zde zmiňuji jen okrajově, pro ty jsme nenašli pochopení. Krátce se ovšem zastavím u měření rychlosti a přejdu ke změnám v plánovaných investicích.

Úsekové měření rychlosti bylo plánováno ve Václavské ulici a k tomu také byla v rozpočtu alokována příslušná částka. My jsme změnili zacílení, a to směrem k obecnému měření rychlosti vozidel bez konkrétní lokality. Znamená to, že měření ve Václavské nevylučujeme, ale může být úsekové nebo stacionární a ve hře je i více měřených míst po městě.

Největší pozornost vzbudilo pozastavení projektu sjezdu ke sportovištím. Na úvod: sjezd rozhodně realizovat chceme, otázkou je kdy a jak. Projekt sjezdu je třeba řešit společně s koncepcí budoucí sportovní haly, a to zejména ve vztahu k možnému parkovacímu domu na místě stávajícího skateparku. Navíc přišla nová, zatím neoficiální, informace o plánované rekonstrukci, možná i rozšíření, blízkého mostu přes Chrudimku. S touto stavbou a zmíněným parkováním je nutné projekt sjezdu sladit. Zásadním důvodem pro naše rozhodnutí bylo ale zajištění finančních prostředků pro zahájení výstavby kanalizace v městské části Medlešice.

Absence kanalizace odpadních vod je v Medlešicích letitý problém. Po desetiletí se místní dešťová kanalizace využívá i pro napojení přepadů septiků a díky tomu splašky z celé obce míří do potoka směrem k obci Blato. A právě tam již občanům došla trpělivost a oprávněně si na stávající řešení stěžují. Hrozící pokuty nechám stranou a nemohu ani říci, že minulé vedení si nebylo problému vědomo. My jsme se ale po zjištění, že stávající výjimka na vypouštění odpadních vod do potoka vyprší v roce 2020, rozhodli dát tomuto projektu maximální prioritu. Částku určenou na sjezd jsme částečně přesměrovali na nutný výkup výtlačné části kanalizace, který v návrhu rozpočtu zahrnut nebyl, a zbytek jsme nasměrovali na budoucí kanalizaci.

Je třeba zmínit, že na rok 2020 jsou naplánovány nákladné investiční akce, a to jak terminál veřejné dopravy, tak i rekonstrukce MŠ U Stadionu, a do daného roku spadá i zmíněná výstavba kanalizace, která svou finanční náročností několikanásobně přesahuje náklady na sjezd. V první čtvrtině letošního roku bude ke kanalizaci dokončena projektová dokumentace, jež nám umožní kvalifikovaně rozhodnout z možností, zda proinvestovat prostředky již v roce 2019, využít je na kanalizaci v roce 2020 a nebo je přesměrovat na realizaci sjezdu či jiného investičního záměru, pokud se to ukáže jako důvodnější. Provedená opatření v rozpočtu ponechávají k těmto možnostem dveře otevřené.

Závěrem bych chtěl poděkovat spoluobčanům města za důvěru, opozičním zastupitelům za konstruktivní debatu i sdílení důležitých informací a nám všem popřát úspěšný vstup do nového roku.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu