Jak je to s tou dopravou?

18. 07. 2019
Jak je to s tou dopravou?
Jak je to s tou dopravou?

Poslední dobou se na mě obracejí občané s dotazy na dopravní situaci v Chrudimi. Někteří z nich jsou značně roztrpčeni a dopravní komplikace vzniklé rekonstrukcemi vyčítají městu. Pojďme si tedy odpovědět na ty nejčastěji se opakující dotazy a vysvětlit si aktuální situaci v širších souvislostech.

Začněme tím, jaké druhy silnic zde máme, a kdo jsou jejich vlastníci. Kromě místních komunikací ve vlastnictví města prostupují naším územím i silnice druhých a třetích tříd patřící kraji. O ně se stará Správa a údržba silnic (SÚS). Do třetice zde procházejí silnice státní, tedy silnice první třídy, o které pečuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Zatímco stát disponuje nyní velkým objemem investičních prostředků, kraje a obce se potýkají naopak s jejich velkým nedostatkem. Výsledkem je, že zatímco ŘSD opravuje relativně zdravé silnice (například mezi Chrudimí a Pardubicemi), krajské a obecní komunikace chátrají a vyspravují se pouze provizorně. V ideálním světě by každá komunikace měla projít obměnou živičného krytu zhruba každých 5 let. Oprava je pak relativně levná a rychlá. Pokud však poškození zasáhne i spodnější vrstvy vozovky (tzv. kufr), je oprava náročnější (to je případ současné rekonstrukce ulice Obce Ležáků, pod správou ŘSD).

Uzavírky a objížďky však nezpůsobují pouze rekonstrukce komunikací jako takových, ale také přeložky inženýrských sítí, které jsou pod nimi uloženy. Takovým příkladem je současná uzavírka v Rubešově ulici u Lídlu. Probíhá zde rekonstrukce plynovodu. V Rooseveltově ulici u divadla je uzavřený most přes Chrudimku z důvodu opravy mostu, povrchu komunikace a umístění kanalizační vpusti.

Také město Chrudim má své projekty. V letošním roce došlo k výměně veřejného osvětlení a rekonstrukci chodníku v ulici Václavská. Tato stavba se stala rovněž terčem velké kritiky. Pojďme si na ní vysvětlit, jak do „selského rozumu“ vstupují normy. Stavba proběhla ve třech etapách, přičemž pouze při té poslední je umožněn kyvadlový průjezd pomocí světelné signalizace. Ve dvou předchozích byla ulice uzavřena v obou směrech. Není to však tím, že by město vyšlo vstříc stížnostem lidí, ale proto, že teprve poslední etapa umožňovala pustit chodce „obchůzkou“ (Vlčnovskou ulicí), zatímco v předchozích dvou bylo nutné pustit chodce na vozovku, a tudíž se tam už nevešel jízdní pruh pro vozidla. Pracovní prostor pro rekonstrukci chodníku se laikům může zdát jako zbytečně veliký, je však striktně dán normami. Ty musí stavebníci dodržovat, jinak se vystavují nebezpečí postihu.

Je mi líto všech, kterým uzavírky spojené s rekonstrukcemi komplikují život. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že opravovat silnice, sítě, chodníky nebo parkoviště je nutné a s tím spojená dopravní omezení jsou nevyhnutelná. Neumím si představit, že by město neumožnilo ŘSD opravit jejich silnici v našem městě proto, abychom nemuseli jezdit po objížďkách. Ty jsou vždy plánované, zvlášť pro osobní a nákladní dopravu tak, aby co nejméně zatěžovaly okolí. Bohužel mnoho řidičů značené objízdné trasy nerespektuje, zkracuje si cestu přes zákazy vjezdu, pěší zóny (například skrz Píšťovy) nebo přes pole. Tím způsobují potíže dalším lidem, kteří se na mě obracejí s prosbami o pomoc. Myslím, že bychom měli k sobě navzájem být ohleduplní, a těch pár týdnů, co rekonstrukce zpravidla trvají, to prostě vydržet. Snažme se respektovat objízdné trasy a nepřenášet tak vlastní komplikace na další. Berme na vědomí, že každá stavba má své technologické pauzy a práce o víkendech stavbu značně prodražuje. Krom toho i silničáři mají často své rodiny a nemohou tak trávit celé týdny v zaměstnání.

Rád bych tedy zakončil svůj text výzvou, abychom k sobě byli ohleduplní. Respektujme objízdné trasy a během stavební sezóny určité dopravní komplikace vydržme, a to nejen u nás v Chrudimi. Silnice se v létě opravují po celé zemi a všude jsou tím způsobeny jisté komplikace. V několika příštích letech čeká Chrudim a blízké okolí poměrně mnoho zásadních rekonstrukcí, ať už to bude most u Tesca, ulice Čáslavská až do Heřmanova Městce, ulice Pardubická, Masarykovo náměstí, Palackého třída a další. Nebuďme těmi, kdo si stěžují, že jsou silnice rozbité, a pak si stěžují, že se silnice opravují. Mnohdy může pozitivní přístup ukázat, že se vlastně tolik neděje, když musím na nákup na čas o něco delší cestou. Třeba se zamyslíme i nad tím, zda to nejde jinak a auto je možné protentokrát nechat doma.

V případě dotazů či připomínek k dopravní situaci v Chrudimi je možné kontaktovat odbor dopravy nebo přímo mě. Kontakty jsou uvedeny na webu města Chrudim.

Přeji Vám pokud možno krásné léto.

Pavel Štěpánek, místostarosta

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu