Pavel Štěpánek - Participativní rozpočet je formou přímé demokracie v Chrudimi

19. 11. 2020
Pavel Štěpánek - Participativní rozpočet je formou přímé demokracie v Chrudimi
Pavel Štěpánek - Participativní rozpočet je formou přímé demokracie v Chrudimi

Chtěli byste se podílet na rozdělování financí rozpočtu Chrudimi a zvýšit kvalitu života našich občanů? Chybí vám v našem městě něco konkrétního? Máte šanci se zapojit do rozvoje našeho města. Představujeme Vám participativní rozpočet (zkráceně PaRo) města Chrudimi.

Jedná se o proces, ve kterém místní občané rozhodují, kam bude část veřejného rozpočtu investována. Zapojují se tak přímo do rozhodovacího procesu o rozpočtu města a mají možnost nejen navrhovat své projekty pro zkvalitnění života v Chrudimi, ale také nad těmito projekty diskutovat nebo se zapojit do samotné realizace.

PaRo – pod názvem TVOŘÍM CHRUDIM - jsme zahájili letos v lednu, kdy jsme začali informovat o tom, co to participativní rozpočet vlastně je. Z rozpočtu Chrudimi jsme na realizaci vítězných projektů vyčlenili celkem 1 milion Kč. Pravidla byla velmi jednoduchá – náklady na projekt se mohly pohybovat maximálně do půl milionu korun, navrhovatelé museli být starší 15 let a pro přijetí návrhu bylo potřeba získat podpisy alespoň 15 lidí starších 15 let.

V březnu odstartoval sběr projektů, který byl ukončen v červnu. Vyhlášený nouzový stav a následná situace sice zmařily společná setkávání a konzultace, přesto se nám podařilo jednotlivé projekty posoudit a vystavit na webových stránkách města.

Ambasadorem tohoto projektu byl náš pirátský místostarosta Pavel Štěpánek.

“Mám velkou radost, že se podařilo tento projekt prosadit a úspěšně realizovat jeho první ročník, přestože nám do něj dvakrát vstoupil vládou vyhlášený nouzový stav. Stalo se tak na jaře při přihlašování projektů i na podzim, kdy jsme nemohli uspořádat plánované veřejné projednání. I tak si myslím, že byl projekt úspěšný a věřím, že s dalšími lety bude zájem o něj výrazně stoupat,” komentuje nelehkou situaci Pavel Štěpánek a dodává: “Participativní rozpočet je ve skutečnosti pouze začátek tzv. participativního plánování, které bychom rádi postupně zavedli. V něm už nejde pouze o investiční projekty, ale veřejnost by mohla participovat i na projednávání a přijímání strategických a rozvojových dokumentů a v konečném důsledku, až si tento proces dostatečně osvojíme, si umím představit dílčí participaci i na přijímání obecního rozpočtu. Je to dlouhá cesta, ale stojí za to.”

Do hlasování letos postoupily tyto čtyři projekty:

Projekt č. 1: Revitalizace autobusové zastávky Malecká, Chrudim

Tato zastávka se nachází v blízkosti přírodní památky Ptačí ostrov, kde jsou významná hnízdiště a havraní kolonie, vlhké louky a zachovalé břehové porosty. Cílem tohoto projektu je vytvořit esteticky příjemnější i funkční budovu zastávky, kde se lidé dozví nejen dopravní informace, ale také zajímavosti o dané přírodní lokalitě.

Projekt č. 2: Veřejné griloviště

Cílem projektu je využít veřejný prostor pro příjemně strávený čas a nabídnout lidem místo k setkávání s přáteli a v budoucnu možnost vybudování dětského hřiště.

Projekt č. 3: Venkovní hřiště – hry na chodníku

Daný projekt chce poskytnout veřejnosti a školám prostory k bezpečnému pobytu v centru města. To vše prostřednictvím her nakreslených barvami na zem, které slouží k rozvoji rozumových a smyslových dovedností a pohybovým aktivitám.

Projekt č. 4: Venkovní tělocvična v místní části Topol

V této části města chybí možnost sportovního vyžití. Daný projekt chce podpořit fyzickou aktivitu starších dětí, dospívajících, dospělých a seniorů vytvořením venkovní tělocvičny.

V pondělí 16.listopadu bylo ukončeno hlasování o daných nápadech, jehož se zúčastnilo 1087 respondentů. Pořadí projektů je následující:

• Venkovní tělocvična v místní části Topol - 755 kladných hlasů

• Venkovní hřiště - hry na chodníku - 619 kladných hlasů

• Revitalizace autobusové zastávky Malecká, Chrudim - 190 kladných hlasů

• Veřejné griloviště - 30 kladných hlasů

První dva projekty postupují do realizace v roce 2021 přímo. O třetím z nich, který se vešel do alokované částky na participativní rozpočet částečně, bude rozhodovat zastupitelstvo města na svém prosincovém jednání.

PARO PROJEKT1

Venkovní hřiště - hry na chodníku

PARO PROJEKT2

Venkovní tělocvična v místní části Topol

Do příštího roku navrhujeme zvýšit částku pro participativní rozpočet z jednoho na 1,5 milionu korun, ostatní parametry pravidel zůstávají zachované.

“Už nyní tedy můžete promýšlet a připravovat projekty, které byste rádi v našem městě realizovali a o které byste se rádi zasadili. Inspirovat se lze třeba ve městech, kde podobné projekty už léta fungují a škála realizovaných projektů je zde široká. Od veřejných záchodků, přes okénka s občerstvením, dětská hřiště, venkovní tančírny až po odpočinkové prostory, včetně písečných pláží na břehu řek.”

uzavírá letošní ročník PaRo Tvořím Chrudim Pavel Štěpánek.

Pro příští rok je plánován podobný harmonogram jako letos. V březnu bude vyhlášení projektu Tvoříme Chrudim a do června můžete své nápady přihlašovat. V červenci a srpnu se budou dané projekty posuzovat, v září proběhne veřejné projednávání se zahájením hlasování a v listopadu vše ukončíme a vyhlásíme vítězné nápady. Už nyní se na všechny návrhy a myšlenky moc těšíme.

PARO PROJEKT

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu