Chrudimská radnice veřejnosti představí participativní rozpočtování

14. 10. 2019
Chrudimská radnice veřejnosti představí participativní rozpočtování
Chrudimská radnice veřejnosti představí participativní rozpočtování

Participativní rozpočtování je poslední roky „in“ a k jejich realizaci přistupuje stále více a více měst. Možná je inspirovali i Piráti, kteří s ním začali vnitrostranicky již v roce 2014.

Pro chrudimské Piráty je to však teprve začátek mnohem komplexnějšího procesu „participativního plánování“.

„To by měl být celostní proces zapojení širokého spektra zájmových skupin, aktérů, stakeholderů a veřejnosti do procesů plánování. Jde o to, aby ve výsledném plánu byly zohledněny vhledy, připomínky, postřehy, potřeby a názory vycházející právě od aktérů, kterých se plány týkají,“

vysvětluje místostarosta Pavel Štěpánek.

V Chrudimi se na participativním rozpočtování shodli již při sestavování koalice a je součástí společného koaličního prohlášení. Mělo by spadat pod projekty Zdravé město a Agenda 21. Usnesením rady města byla 23. 9. 2019 vytvořena pracovní skupina, která intenzivně pracuje na jasných a srozumitelných pravidlech, aby bylo zřejmé, s jakými projekty se do soutěže lze hlásit.

Základní podmínkou musí být veřejná prospěšnost a veškeré projekty musí vznikat na veřejných místech. Každý projekt by měl už při podání mít podporu určitého počtu občanů, vyjádřeným podpisy. Pracovní skupina dále jedná o tom, zda se budou moci přihlašovat pouze tvrdé nebo i měkké projekty, zda budou stanoveny limity finanční náročnosti a jaké prostředky budou na participativní rozpočet vyčleněny v roce 2021, kdy by mělo dojít k první skutečné soutěži.

Zatím bylo stanoveno rozpětí jednoho až tří milionů korun. Zvažuje se také systém přihlašování projektů, jejich zhodnocení z pohledu přijatelnosti a proveditelnosti a samozřejmě systém hlasování. Pirátský návrh počítá se třemi kladnými hlasy a po použití nejméně dvou z nich i možnosti negativního hlasu, což by pomohlo identifikovat kontroverzní projekty. Hlasování bude anonymní, ale systém by měl být natolik sofistikovaný, aby na základě identifikátorů, jako věk, vzdělání, PSČ nebo pohlaví, poskytoval informace o tom, jaké skupiny lidí preferují jaké projekty a kdo se vůbec do hlasování zapojil.

Má-li projekt participativní ho rozpočtování fungovat podle představ pirátských zastupitelů, musí přilákat co nejvíce Chrudimáků, a proto se příští rok město chystá vyčlenit částku cca 300 000 Kč na prvotní investice, která bude věnována na navržení loga, videospot, plakáty, letáčky, rollupy, veřejné projednání, postery k jednotlivým projektům, modul pro veřejné hlasování, web apod. Samotný start projektu se plánuje na leden 2020, kdy již musí být stanovená jasná pravidla, určené prostředky a definované všechny postupy a návaznosti. Zhruba od března do června bude probíhat přihlašování projektů. Další fází, která potrvá nejméně tři měsíce, bude posouzení jednotlivých projektů všemi dotčenými odbory úřadu. Od investic, přes odbor majetkoprávní, dopravní, právní, územní rozvoj, až po odbor sociální , bude-li třeba. Tato fáze zajistí, aby se do finální soutěže dostaly skutečně jenom projekty, které lze uskutečnit a které budou odpovídat stanoveným pravidlům.

V říjnu příštího roku by měly být vybrány ty z nich , které budou soutěžit o realizaci. Město zajistí jejich veřejnou prezentaci včetně další rozsáhlé kampaně. Jednotliví žadatelé pak budou mít zhruba měsíc až dva na to, aby pro své projekty získali podporu veřejnosti. K tomu budou moci využít všechny možné dostupné kanály: Facebook, stránky projektu i veřejný prostor, kde mohou vést vlastní kontaktní kampaň.

Všechny projekty by měly být zároveň představeny na panelech na veřejném místě. Počátkem roku 2021 bude zahájeno veřejné hlasování, které potrvá zhruba měsíc. V únoru, v rámci fóra Desatero problémů města, budou vyhlášeny vítězné projekty, které získají potřebnou podporu.

Tím se celé kolo uzavře, projekty si převezme odbor investic a ještě tentýž rok je bude realizovat. Neznamená to ale konec. Naopak. Znamená to začátek nového kola, které bude opět vyhlášené zhruba v březnu a poběží ve stejném režimu.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu