Pojďme spolu mluvit, aneb kam může přerůst spor dvou lidí

04. 01. 2019
Pojďme spolu mluvit, aneb kam může přerůst spor dvou lidí
Pojďme spolu mluvit, aneb kam může přerůst spor dvou lidí

Dovolte mi prosím reagovat na chrudimskou kauzu posledních dnů a týdnů ohledně festivalu Zlatá Pecka. Považuji se v této věci za nezaujatého účastníka, ale také jsem součástí nového vedení města, proto mohou být některé moje názory tímto faktem zkresleny. Na úvod je dobré říci, že si paní Dagmar Peckové pro její umělecký přínos velmi vážím. I když styl, který reprezentuje, není mým šálkem kávy, mám k němu úctu a respekt. Odlišnost je to, co nás činí jedinečnými a osobní vkus je něco, co se objektivně nedá měřit. Můj hudební vkus však nehraje v této kauze žádnou roli.

Celé to začalo zveřejněním fotografie paní Peckové, jak podepisuje knihu panu Pilnému. Fotografii použil Roman Zahrádka ve svém zpravodaji distribuovaném do chrudimských domácností. To považuji za chybu, která se stát neměla. Nepovažuji to však za důvod zrušit (kvůli takové z mého pohledu malichernosti) festival, do kterého již město investovalo miliony, a který se těšil oblibě a chvále nejen Chrudimáků. Odpor paní Peckové k premiéru Babišovi s ní osobně sdílím a i já jsem považován za „havloida“ nebo „sluníčkáře“. Ani to však nevidím jako důvod festival ukončit. Pan Babiš nemá s chrudimskou politikou nic společného. Je typickým představitelem klientismu, odkazu korupce devadesátých let a protekcionismu. V Chrudimi máme také podobné podnikatele. Současná koalice je mimo jiné reakcí na tyto protekcionistické vazby, které sahají do „času klondajků“ z porevoluční historie. Výhrady Pirátů i koalice Chrudimáků vůči panu Babišovi jsou chrudimským představitelům hnutí ANO od začátku známé. Tady v Chrudimi nám však jde o společnou věc.

Jako nový místostarosta jsem od listopadu trávil celé dny na radnici seznamováním se s úřadem, úředníky, agendou města a podobně. Spor paní Peckové a současného starosty Pilného jsem vnímal pouze periferně a z povzdálí. Byl jsem přesvědčen, že to nemá potenciál festival ohrozit. Hlouběji do situace jsem se ponořil až po setkání paní Peckové s radním za kulturu Janem Axmannem. O tomto setkání píše paní Pecková v bodě osm svého prohlášení. Co mi o této schůzce Honza Axmann vyprávěl, zde na jeho žádost rozepisovat nebudu. Vrátil se z ní však viditelně otřesený. I on má svůj osobitý hudební vkus a na minulém ročníku festivalu nebyl, což se paní Peckové velmi dotklo a bylo po jakékoliv konstruktivní diskuzi. Za prezidenta festivalu považuje paní Pecková bývalého starostu Řezníčka.

Tato informace mě nejdříve překvapila, ale pak jsem si vzpomněl na video paní Peckové z října 2018, které žádala sdílet i pirátské kandidáty v Chrudimi (v jejím prohlášení o něm píše v bodu pět). Posléze jsem se kouknul paní Peckové na facebookový profil, ze kterého je velmi patrný odpor vůči hnutí ANO. To ve mně vyvolalo dojem, že se paní Pecková rozhodla použít svůj festival pro politický účel. To, zda v této hře měl roli i pan Řezníček nebo zda ji přímo režíroval, se zřejmě nikdy nedozvím (pro jistotu zopakuji, že netvrdím, že to tak je, ale že z toho mám ten pocit.)

Pak přišla Adventní výzva chrudimských umělců, která vyzývá ke smíru a k pokračování festivalu. Signatáře této výzvy jsme pozvali na osobní jednání, popsali jim situaci, v jaké se nacházíme. Poskytli jim rámcové informace o finančním výsledku ročníku 2018. Ubezpečili je, že nechceme festival rušit, nicméně bude potřeba zajistit, aby k podobné ztrátě již nedocházelo. Především je potřeba začít jednat s paní Peckovou, která jakékoliv pozvání k dialogu doposud odmítá, dokud se pan Pilný neomluví za fotku v novinách.

Před Vánoci se v Chrudimi kauzou zabývali také reportéři ČT, kde se starosta Pilný podle svých slov paní Peckové omluvil, aby celou situaci odblokoval a mohlo dojít k dialogu. Paní Pecková tvrdí, že se omluvil pouze za nedorozumění. Situaci zatím nemohu posoudit, protože reportáž dosud nebyla odvysílána a na rozdíl od paní Peckové jsem neměl možnost záběry vidět. Vyjít má v pondělí 7.1.2019.

Bylo zřejmě chybou fotografii použít a určitě bylo chybou se ihned po reakci paní Peckové neomluvit.

Není vhodné vlastnit regionální tisk a zároveň být politikem, protože to automaticky vyvolává oprávněný dojem z manipulace s články. Bylo chybou pana Zahrádky přilévat olej do ohně svými nelichotivými články o festivalu. Každý může udělat chybu, pojďme to napravit.nelí

Jsem hluboce přesvědčen, že kultura a politika jsou dva naprosto odlišné světy. Jestliže se umělec rozhodne politicky angažovat, je to v pořádku. Jsem toho názoru, že by tak měl činit prostřednictvím své tvorby a sdílením názorů. Nyní však sleduji situaci, kdy fanoušci a konzumenti kultury obecně jsou v roli rukojmí. Zmínil jsem se o chybách, které podle mě udělal starosta Pilný a pan Zahrádka. Uvádím i chybu, kterou učinila paní Pecková. Podle mě se nechala celou věcí unést více, než bylo zdrávo. Na svém facebooku představitele města zbytečně uráží. Používá slova jako buran, smažka, nohsled a další výrazy, které do konstruktivní diskuze nepatří a nepomáhají smíru. Její fanouškové přidávají ještě mnohem peprnější výrazy. Ve svých prohlášeních ne vždy mluví pravdivě. Například komentáře: „Vedení města se snaží festival zlikvidovat“. To není pravda. Sám za sebe musím říct, že se snažím festival zachránit. Jsem přesvědčen, že to chceme všichni. Nikdy jsem o festivalu neřekl, že je elitářský, jak tvrdí paní Pecková. To vše bohužel odblokování celé situace nepomáhá. Přesto zůstávám nad věcí.

Chápu rozhořčení paní Peckové, ale nelíbí se mi forma „obrany“, kterou zvolila. Jde totiž o neadekvátní útok i na ty, kteří se jejího jména ani festivalu nijak nedotkli. Když jsem si dovolil upozornit ji na nepravdy, které píše - což je přirozená reakce člověka, o němž někdo nepravdu veřejně napsal - schytal jsem za svou troufalost urážky. Dnes si říkám, že jsem měl raději mlčet. Někdy je zkrátka lepší nechat lidi myslet si, co chtějí, a hledět na vyšší cíl. Tím je v tomto případě nezbytný vzájemný konstruktivní dialog a snaha o záchranu neobyčejného chrudimského festivalu.

Jednoduše řečeno se obávám, že tento spor přerostl do rozměrů, které si nikdo nepřál. Nyní je potřeba si uvědomit, že jsme všichni dospělí lidé a je naší povinností chovat se profesionálně ve prospěch našich občanů a posluchačů. Nikoliv obklopit se svými „spoluhráči“ a společně hlasitě nadávat na „soupeře“. Nehrajeme proti sobě, ale spolu. Pokud toto nepochopíme, hrozí nám všem, že festival skutečně zanikne. Ve svém optimismu však stále věřím, že se dokážeme přenést přes malichernosti svých emocí a usednout ke společnému stolu. Občané Chrudimi a všichni milovníci operní a vážné hudby si pokračování festivalu zaslouží.

Nyní mé troufalé doporučení: zklidnit emoce na sociálních sítích, nepřilévat olej do ohně sváru ani z jedné strany. František Pilný by měl svou omluvu zdůraznit. Dát tím najevo, že nechce, aby tento spor blokoval pořádání Zlaté Pecky. Dagmar Pecková by měla akceptovat fakt, že starostou Chrudimi je František Pilný (z hnutí ANO). Přijmout jeho omluvu a sednout si ke stolu s novým vedením města. Po všem, co festivalu již dala, je vysvětlení, jak přesně festival funguje, tím prvním krokem, který musíme učinit. Rád bych znal její plány pro festival do let příštích. Tyto informace nám dosud nikdo nedal. Nám všem jde o dobrou věc. Chrudimská beseda by se měla snažit rovněž přispět k vyřešení situace ve prospěch festivalu a chrudimských občanů. Když jsem se přišel poradit s panem Kadeřávkem, co vše by se dalo pro záchranu festivalu udělat, byl jsem vyhozen. Signatáři Adventní výzvy by v zájmu zachování festivalu měli apelovat na smír na obou stranách a nerozdmýchávat zbytečně spor na sociálních sítích. Nevěřím tomu, že by pověst festivalu byla natolik zdiskreditovaná, aby se v něm nedalo pokračovat. Věřím že to půjde, ale musí se chtít.

Místostarosta Pavel Štěpánek

Pod text se rovněž podepisuje místostarosta Aleš Nunvář

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu