Rozklikávací a participativní rozpočet v praxi

Rozklikávací a participativní rozpočet v praxi
Rozklikávací a participativní rozpočet v praxi

Krátké vysvětlení pojmů rozklikávací a participativní rozpočet a ukázka v praxi včetně nákladů na pořízení.

Rozklikávací rozpočet v praxi

Rozklikávací rozpočet umožnuje občanům kontrolovat kolik a za co město utrácí peníze a to jednoduchou a přístupnou formou bez dotazovaní se úřadu. Aby rozklikávací rozpočet měl smysl, je nutné, aby bylo možné se doklikat až na faktury a smlouvy (základní rozklikávací rozpočet je dostupný na strankách monitoru kraju(MFCR), nicméně neumožňuje prokliknutí na konkrétní položky) a i na porovnání s předchozími roky.

Požadavky

některé z požadavků:

 • modulární
 • otevřená licence výhodou
 • možné vlastní hostování aplikace
 • úpravy bez zbytečných poplatků
 • rychlý a uživatelsky přívětivý
 • napojený na registr smluv (tzn. neduplikovat nahrávání smluv)
 • možnost nahrát vlastní faktury(např. do 50 tisíc Kč)
 • umožňovat vzdálený přístup k datům i pro strojové využití
 • zobrazit průběh plnění investičních akcí
 • zbytečně nezatěžovat úředníky

Cityvizor

Piráti hledají rešení která fungují dobře, jsou efektivní, mají potenciál do budoucna a nejsou předražená. Aplikace Cityvizor, která byla vyvinuta spolkem Otevřená města a Ministerstvem financí, je příkladem, že lze věci dělat dobře a za rozumnou cenu.

Náklady

 • pořizovací cena zdarma poskytne-li město data v podporovaném formátu(případná konverze 10000Kč*)
 • měsíční náklady automatizovaného exportu zdarma (případně manuální nahrání dat úředníkem max. pár hodin měsíčně)
 • v případě hostování aplikace u spolku otevřená města se měsíční náklady počítají v řádu stokorun

* Pro členy spolku Otevřená města je konverze zdarma, roční členský příspěvek 1.5Kč za obyvatele/rok

Participativní rozpočet v praxi

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. A to nejen vyjádřením podpory formou hlasováni, ale hlavně možností aktivně přihlásit svůj projekt(oprava lavičky, vysázení květin, odlití sochy atd.). Existují projekty, které se tomu věnují, např. projekt Participativní rozpočet nebo v Brně, kde Piráti zavedli participaci - aktuálně je přihlášeno 133 projektů za 200 mil. Kč - a k tomu identitu občana města pro komunikaci s úřady. I Piráti mají svůj participativní rozpočet, kde strana uvolňuje každý rok určitou částku na veřejně prospěšné projekty. Pro Chrudim bychom rádi na začátek vyčlenili 2 mil. Kč(6-7% investičních možností města).

Důvody pro participaci

Některé důvody, proč je dobré zapojit obyvatele:

 • umožnuje snadno občanům zapojit se do zvelebovaní svého okolí a města
 • odlehčí úřadu agendu
 • přinese nové nápady a myšlenky
 • prohlubuje spolupráci mezi městem a občany
 • lepší vztah obyvatel k místu, kde žijí

Náklady

 • zdrojové kódy systému elektronického podávání(brněnský model) jsou volně dostupné*
 • náklady na nasazení a provozování městem v řádu jednotek tisíců
 • provozní náklady úředníků dle počtu přihlášených projektů(správa a vyhodnocení proveditelnosti)

* pomoc zdarma při nasazení pro členy spolku Otevřená města

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu