Chrudim bude v roce 2021 hospodařit s menším rozpočtem

22. 12. 2020
Chrudim bude v roce 2021 hospodařit s menším rozpočtem
Chrudim bude v roce 2021 hospodařit s menším rozpočtem

Tradičním a nejdůležitějším materiálem prosincového zastupitelstva je rozpočet města. Sestavit letošní rozpočet nebylo zdaleka snadné. Je totiž téměř nemožné správně odhadnout příjmovou stránku rozpočtu, vzhledem k turbulentní situaci, kterou vytváří pandemie COVID a vládní opatření s ní spojená. Celková částka, se kterou letošní rozpočet počítá, je 529 141,4 mil. Kč, což je o více než 50 mil. méně než v roce 2020. Snížení je způsobeno očekávanými propady daňových příjmů obcí. Je ovšem možné, že budou tyto propady státem v určité výši kompenzovány. Je tedy velmi pravděpodobné, že se původní znění rozpočtu bude v průběhu roku měnit.

Podařilo se nám mírně snížit provozní náklady úřadu, a to i přesto, že jsme do rozpočtu zařadili položku externí personální audit. Ten by měl pomoci nastavit efektivní personální politiku úřadu, prověřit kompetence jednotlivých úředníků a zjistit jejich spokojenost s pracovním prostředím. Dobrý hospodář totiž ví, že spokojený zaměstnanec vydá za dva nespokojené. Část opozice tento záměr kritizuje a považuje za zbytný. Je to pochopitelné, obzvláště pro ty, kteří ve vedení města působí desítky let. Byli to oni, kdo zde současnou personální politiku nastavovali. Naše koalice zatím k žádným výraznějším personálním změnám nepřistoupila a samozřejmě, pokud to nebude nutné, ani k tomu nedojde.

Výraznější ztráty pocítila oblast investic, nicméně se nám podařilo investiční kapitolu udržet nad 100 mil. Kč, za což jsem rád. O to větší úsilí budeme v roce 2021 věnovat získávání dotací všeho druhu a rádi bychom dosáhli rekordní výše jejich čerpání, které bylo obrovské už v roce 2020. Výrazně posilujeme investice do oprav chodníků, cyklostezek a parkovišť. Zahájíme výstavbu kanalizace v Medlešicích. Mezi zajímavé investice v oblasti školství patří například výměna oken a stropní konstrukce v MŠ Na Valech, rekonstrukce odborných učeben v ZŠ Školní náměstí a rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Dr. Peška. Výraznou investicí s částečným dotačním krytím bude oprava opláštění staré radnice na Resselově náměstí. Opravy se dočká konečně i kašna Brusel v Husově ulici a v Domě dětí a mládeže přibude nové ústřední topení. Investovat budeme i do rozšiřování parkovacích míst v sídlištích. Posílili jsme sekání trávy, aby bylo docíleno skutečného mulčování, a budeme pokračovat v přípravách rekonstrukce sportovní haly na Tyršově náměstí, na které budeme žádat dotaci až 50 milionů korun.

Finance jsme v rozpočtu alokovali i na množství analýz a výzkumů, které nám pomohou nastavit správné strategie, především v oblasti dopravy, územního rozvoje a veřejného prostoru. Situace nám bohužel nedovoluje jich do této oblasti uvolnit víc, což by bylo jistě prospěšné. Šetřit musí ostatně i naše příspěvkové organizace a firmy, které si nebudou moci pořídit nebo obnovit majetek v míře, v jaké by si jejich ředitelé představovali. Moc nás mrzí, že jsme museli sáhnout i ke snížení většiny dotačních titulů města, a to napříč kulturou, sportem i neziskovým sektorem. Doba je však neúprosná a nezbývá než věřit, že se situace během následujícího roku stabilizuje a vše se vrátí co nejblíže standardu, na který jsme byli zvyklí. Ať je pro všechny rok 2021 výzvou, inspirací a příležitostí k pozitivním změnám.

Pavel Štěpánek, místostarosta města Chrudim

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu