Představte si, že Chrudim bude živé a moderní město

10. 07. 2018
Představte si, že Chrudim bude živé a moderní město
Představte si, že Chrudim bude živé a moderní město

Žijeme v neustále se rozvíjející době. Vývoj a věda jdou, i díky moderní výpočetní technice, nezadržitelně dopředu a Chrudim by se měla snažit neztratit s tímto trendem krok a myslet odvážně a do budoucnosti. Svět kolem nás vstupuje do éry digitalizace a internetu věcí. Na internet lze dnes připojit například stožáry pouličního osvětlení, parkovací senzory, semafory nebo bezpečnostní kamery. Zařízení spolu navzájem komunikují, šetří energii, životní prostředí i čas lidem ve městě. Tomuto konceptu říkáme Smart-City, což by se dalo přeložit jako chytré nebo inteligentní město. Jde tedy o zavádění digitálních, informačních a komunikačních technologií do fungování města a efektivní využívání stávajících a o hledání nových zdrojů energie za účelem zvyšování kvality života, snižování nákladů a ekologických zátěží, optimalizaci dopravy a nebo sdílení dat pro veřejné účely.

Kde všude lze tedy moderní technologie využít a jaké z toho plynou výhody?

Začněme u dopravy. Zavedením senzorické sítě ve městě a inteligentním propojením semaforů a informačních tabulí lze například velice efektivně automaticky řídit dopravu, zabraňovat kolonám a také už byste nikdy nemuseli hledat parkovací místo. Systém by vás jednoduše dovedl k nejbližšímu volnému parkovacímu místu a pomohl vám s pohodlným uhrazením parkovného. Parkovací místo by navíc bylo možné rezervovat. Součástí inteligentního řešení dopravy je i sdílení dopravních prostředků, ať už bicyklů nebo třeba elektromobilů. Snižování dopravní zátěže s sebou nese zvyšování bezpečnosti, šetření životního prostředí a v neposlední řadě příjemnější život nejen pro řidiče, ale i pro ostatní obyvatele města.

Chytrým způsobem lze dnes spravovat i budovy. Díky výpočetním a komunikačním technologiím lze efektivně optimalizovat využití energií minimalizací nákladů na vytápění či klimatizaci a interakcí interních systémů například s informacemi o počasí. Střechy budov lze využívat pro výrobu čisté energie ze solárních panelů nebo pro pokrytí města Wi-Fi sítí. Dnešní doba nabízí dokonce venkovní nátěry budov, které umí vyrábět energii ze slunečního svitu.

I obyčejná zařízení, jako například pouliční lampy, umí ohlásit svoji poruchu. Lze řídit intenzitu osvětlení podle hustoty provozu nebo okolního světla. Lze je rozsvěcet a zhasínat podle toho, jestli pod nimi někdo prochází. Takové opatření šetří nejen náklady na energii, ale především energii samotnou a v neposlední řadě také omezuje světelné znečištění měst. Lampy lze navíc využít k budování senzorické sítě, k šíření Wi-Fi signálu, mohou sloužit jako nabíječky pro elektrická zařízení, ať už elektrické dopravní prostředky, nebo osobní elektroniku. Lidé si pak budou moci se svým počítačem sednout v příjemném počasí venku na lavičku a pracovat na čerstvém vzduchu.

Zaváděním inteligentních technologií lze například i optimalizovat svoz odpadu využitím senzorů indikujících naplněnost sběrných nádob nebo efektivněji nakládat s dešťovou vodou, kterou by systém automaticky odváděl do sběrných nádrží, odkud by v době sucha zaléval zeleň v našem okolí. Město by posílilo i své záchranné systémy detekcí požárů, vandalismu, snížením dopadu havárií a včasným varováním při výjimečných událostech. To všechno a jistě další, na které jsem si nevzpomněl, jsou možnosti využití technologií současného poznání.

Zní to jako science-fiction?

Věřte, že není. Zavádění těchto digitálních technologií není zas tak složité a vynaložené peníze se opravdu vyplatí a brzy se vrátí. Navíc je možné na takové projekty získat dotace Evropské Unie. Systém lze připojit k infrastruktuře správy města. Umožňuje personalizované zobrazení jednotlivých údajů pro různé pracovníky nebo složky správy města. Automatické reporty pak dokáží varovat v případě závažných událostí. Všechny tyto systémy pak lze implementovat do jediné městské aplikace, kterou může mít každý občas ve svém chytrém telefonu.

Závěrem

V závěru bych rád ještě jednou shrnul všechny výhody. Je to především snižování energetické zátěže, a s ním spojené úspory i zmírňování negativních vlivů na životní prostředí. Je to bezpečnost a výrazné zvyšování kvality života i efektivity veřejné správy. A je to i prestiž města. Chytré a technologicky vyspělé město se spokojenými obyvateli je zároveň lákadlem pro turistický ruch. Pomůže přilákat investory a udržet zde mladé inteligentní rodáky, případně přilákat nové obyvatele, a stát se skutečně živým a moderním městem v srdci Evropy.

Měli bychom využít všechny možnosti, které nám současná doba a poznání dává, ke zlepšování životních podmínek nás všech.

Pavel Štěpánek - garant programového bodu Smart City

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu