Sportovní hala očima Pirátů

06. 12. 2020
Sportovní hala očima Pirátů
Sportovní hala očima Pirátů

Chrudimskou politikou již řadu let rezonuje téma sportovní haly. Minimálně dekádu se diskutuje jak o výstavbě budovy nové, tak o rekonstrukci té stávající. Současná radniční koalice, které jsme jako Piráti součástí, přišla s plánem nejprve zrekonstruovat a rozšířit halu na Tyršově náměstí a až následně stavět zbrusu novou. Rekonstruovat se bude po etapách tak, aby bylo co nejvíce využito dotací a město vyšel tento finančně náročný projekt co nejlevněji. První fáze se již projektuje a zahájení samotné stavby se plánuje na podzim roku 2023.

Záměr vyvolal pozitivní i negativní ohlasy veřejnosti, a protože jsem jako místostarosta pro investice stál u zrodu této myšlenky, níže vysvětluji okolnosti našeho rozhodnutí a také kroky, které byly ohledně sportovních hal učiněny v minulých letech.

Záměr rekonstruovat sportovní halu vychází z programového prohlášení naší koalice. Cílem je samozřejmě zlepšit podmínky pro sportovní veřejnost. Ani předešlým vedením města nelze ovšem upřít jejich snahu o vybudování kvalitnějšího sportovního zázemí. A to ať už se jednalo o přestavbu haly na Tyršově náměstí nebo o vybudování haly nové. Sice se toho prakticky za posledních 10 let moc nepodařilo, ale pojďme si to projít postupně. Pomůže to pochopit i naše současné rozhodnutí.

tělocvična

  • V roce 2010 město za korunu do svého vlastnictví přebralo od České obce sokolské již tehdy chátrající areál na Tyršově náměstí.

  • První projekt na přestavbu sportovního areálu si radnice objednala v roce 2012. Celkové investice byly tehdy vyčísleny na 180 mil. Kč. Projekt nebyl realizován z důvodu přílišné finanční nákladnosti.

  • V roce 2014 byla vypsána architektonická soutěž, do které bylo (i díky štědrým odměnám pro vítěze ve výši 1,2 mil. Kč) odevzdáno stěží uvěřitelných 28 architektonických návrhů.

  • Byť byla soutěž vhodně limitována maximálními investičními náklady na 120 mil. Kč, přesto nebyly na vítězný návrh nikdy vyčleněny finance a zůstal takříkajíc v šuplíku.

  • Dospělo to až do situace, kdy (dle výstupů z pracovní skupiny scházející se v letech 2014 – 2016) bylo v roce 2017 zastupitelstvem schváleno usnesení, které doporučovalo do haly na Tyršově náměstí již vůbec neinvestovat a raději postavil halu zbrusu novou, a to v lokalitě V Průhonech u zimního stadionu.

  • V roce 2018 na radnici přišla nová koalice. Zrevidovali jsme rozpracované projekty a zjistili, že stav haly na Tyršově náměstí je převážně havarijní a náklady na novou budovu V Průhonech nemusí být tehdy odhadovaných 150 mil. Kč, ale v dnešních cenách spíš 200 – 250 mil. Kč.

Souhrnně řečeno - je rok 2020, stará hala je díky odkládaným investicím na hraně životnosti, obracíme kormidlo a říkáme: „Nová hala ano, ale prvně je třeba zachránit tu stávající.“

A jak bylo popsáno v úvodu, abychom se vyhnuli stejným problémům jako minulé koalice, volíme rekonstrukci haly po etapách, aby bylo možné využít do maxima aktuální dotační možnosti a rozložit finanční nároky na městský rozpočet do více let. Zároveň ale využíváme možnosti rozšířit areál o několik dalších sportovních ploch.

tělocvična

První etapa za cca 84 mil. Kč počítá s opravou hlavní haly včetně zateplení a rekonstrukce veškerých sítí, přístavbou nového víceúčelového sálu (13,2 × 18,7 m, výška 8 m), nového zrcadlového sálu, rekonstrukcí šaten a zprovozněním vstupu z Opletalovy ulice. Druhá a třetí etapa za 35 mil Kč (respektive za 30 mil. Kč vč. DPH), bude obsahovat rekonstrukci sokolovny, Tyršova domu, budovy hotelu a přilehlých prostor.

O dotacích jednáme s Národní sportovní agenturou, která přebírá agendu od MŠMT. Ty by měly tvořit zhruba 40 mil. Kč u první etapy a 17,5 (respektive 15) mil. Kč u fází číslo dvě a tři. Celkově by tedy dotace mohly pokrýt až 50 % celkových nákladů z odhadované výše cca 150 mil. Kč.

Bohužel, v rámci první etapy dojde v rozsahu zhruba 12 měsíců k výpadku dostupnosti celého sportoviště. Ale při následných fázích už bude zbytek již rozšířeného sportovního areálu otevřen. Možných náhradních sportovišť se během přestavby zvažuje hned několik, ať už je to lehká montovaná hala v lokalitě u budovy gymnázia - jednání s Pardubickým krajem již probíhají - nebo nafukovací hala dočasně umístěná například v lokalitě V Průhonech. I tak ale chápeme, že to bude pro sportující veřejnost komplikace, byť jim může být útěchou, že po vytrpěném roce se budou lidé moci těšit na výrazně inovované sportovní prostory včetně příslušenství a zázemí.

Aktuálně bylo zastupitelstvem rozhodnuto o projektování pouze první fáze. Když vše půjde podle plánu, tak na podzim 2021 budeme žádat o dotaci, v dalším roce na jaře proběhne výběrové řízení na zhotovitele a od podzimu 2022 do podzimu 2023 se bude stavět. Projektant dalších dvou etap bude vybrán až následně, o zahájení a architektonickém návrhu těchto fází bude opět rozhodovat rada města a zastupitelstvo.

A proč raději nestavíme halu novou? Když pominu havarijní stav té stávající, tak primárním důvodem jsou finance. Přestavovat po etapách tak, aby to město vyšlo co nejlevněji, umíme, ale stavět po částech halu novou opravdu nelze. Navíc nejde o jediný problém města, který je třeba urgentně řešit. Za všechny připomenu kanalizaci Medlešice, kde již čerstvě máme stavební povolení, příští rok vybereme dodavatele a zahájíme nákladnou stavbu. A určitě nemusím připomínat aktuální hrozbu Covid19, která má dopad již do letošního rozpočtu města. Toto všechno jsou důvody pro umírněnější postup bez přílišného zadlužení do dalších let.

Aleš Nunvář, pirátský místostarosta pro investice

tělocvična

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu