V Chrudimi se hospodaří zodpovědně a s rozmyslem

30. 05. 2019
V Chrudimi se hospodaří zodpovědně a s rozmyslem
V Chrudimi se hospodaří zodpovědně a s rozmyslem

V Chrudimi proběhlo v úterý 27.5.2019 čtvrté jednání zastupitelstva města. Přítomni byli i tři pirátští zastupitelé, dva místostarostové Ing. Aleš Nunvář, Pavel Štěpánek a Bc. Daniel Lebduška.

Město hospodařilo s rozmyslem a péčí řádného hospodáře. Rozpočtová i účetní uzávěrka byla uzavřena jako přebytková s příjmy vyššími oproti původním odhadům. Tyto příjmy byly využity ke snížení zadlužení města a vytvoření finančních rezerv pro další roky.

Součástí závěrečného účtu je i vyjádření auditora, který hodnotí hospodaření města jako bezchybné a bez výhrad.

Jako Piráti jsme hrdí na to, že se našemu městu daří a uvědomujeme si, že rozpočtově vlídné roky nebudou trvat věčně.

Proto chceme město připravit i na období, kdy příjmy nebudou zdaleka dosahovat tak příznivých čísel jako v současnosti.

S městskými financemi budeme hospodařit odpovědně i v budoucnu. Rádi připomínáme, že za seriózně naplánovaný rozpočet vděčíme především, předchozímu vedení města.

Dalším bodem jednání byla výměna a sjednocení počtu členů v řídících orgánech městských společností. Dozorčí rady Technických služeb Chrudim, Městských lesů Chrudim a Sportovních areálů města Chrudim budou nyní pětičlenné.
Také počet jednatelů Technických služeb byl odhlasován a snížen na tři.

Ke změně by mělo dojít i ve vedení společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. Na místo v jejím čele jsme navrhli osoby, které budou aktivně prosazovat, aby hospodaření s vodou bylo zpět v rukou města Chrudimi.

JSME PIRÁTI, DRŽÍME KURZ!

Kompletní znění dokumentu je k dispozici zde

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu