Představujeme vám druhý díl, v němž se dozvíte další informace od Radního Aleše Nunváře. Jeho působnost v Chrudimi zahrnuje Odbor sociálních věcí, pod který spadá Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim (CSSP), a také další sociální neziskové organizace, s nimiž město úzce spolupracuje. Pan Nunvář nám přiblíží zbývajících pět služeb, které poskytují pomoc lidem nejen z okolí Chrudimska.

„O tuto gesci jsem velmi stál. Je fajn navazovat na práci kolegy Piráta Pavla Štěpánka. A přiznávám, že mě navíc dost štvou politici, kteří udělali ze slova neziskovka" skoro hanlivé slovo,” říká Aleš. A hned dodává: Přitom neziskovky - teď myslím především ty sociální - dělají spoustu práce za obce či stát, často dokonce lépe a levněji. Já sám svým kolegům říkám: Až budeš jednou umírat, kdo bude sedět vedle tebe? Asi dobrovolník z hospicu… Až budeš nechodící senior, kdo tě poveze k doktorovi, nebo ti obstará nákup? Asi sociální pracovník z nějaké neziskovky…“

Proto vám teď společně s Alešem jednotlivé organizace představíme tak, abychom napomohli obecnému povědomí o jejich službách - nikdy nevíte, kdy je práce využijete. 

Jedna Alešova osobní zkušenost na závěr: „Sháněli jsme pro maminku nějaké zařízení, které nám pomůže s péčí o ni, pro případ, že by třeba upadla a potřebovala pomoci. A právě CSSP nabízí za zvýhodněnou, městem dotovanou cenu zapůjčení chytrého nouzového tlačítka , které tuto službu výborně obstará. Říkají tomu Chytrá péče a obcí, které na to přispívají, je v republice jen několik - Chrudim v mých očích zase dostala plusový bod.” 

Hospic Chrudim

web: http://www.hospicchrudim.cz

Unikátní organizace nejen v našem městě, ale i v rámci kraje, je HOSPIC CHRUDIM sídlící v ul. K Ploché dráze. Je to jediný kamenný" hospic v rámci CELÉHO Pardubického kraje. 

 • poskytuje paliativní péči pacientům v terminálním stádiu nemoci
 • zároveň nabízí zázemí i doprovázejícím členům rodiny, kteří mohou být se svým blízkým až do poslední chvíle
 • organizace poskytuje lékařskou i psychiatrickou péči, pobytové sociální služby, ošetřovatelství, fyzioterapii a rehabilitace

Druhým jejich objektem je Rezidenční hospic v Široké ulici:

 • v objektu je 12 bytových jednotek, aktuálně fungujících jako domov s pečovatelskou službou, luxusní rezidenční dům a ordinace fyzioterapie

Emoce vyvolala rekonstrukce památkově chráněného domu, jakožto rodiště Jana Nepomuka Štěpánka, chrudimského divadelníka. Aleš Nunvář k tomu říká: Podotýkám, že v médiích propíranou moderní dostavbu povolili památkáři. Ani mě osobně nikterak nepobuřuje, spíš si vážím někoho, kdo dokáže zajistit provoz hospicu a nadto financovat koupi a kompletní rekonstrukci domu, který dekády pouze chátral a hyzdil historické centrum.”

A Aleš má i velmi osobní vztah k tomuto hospicu: Má osobní zkušenost s odchodem tatínka právě v hospicu K Ploché dráze je přirozeně silná a emotivní. Z pohledu poskytnuté péče, přístupu personálu, ale i vedení hospicu k nám, jako doprovázející rodině, mohu jen chválit. Považuji za příkladné, jak tato organizace funguje, a za velké štěstí, že je umístěna u nás v Chrudimi.”

Na fotkách vidíte zejména Rezidenční hospic v Široké ulici, ale letmo i paní doktorku Blažkovou, které, a tím i všem zaměstnancům hospicu, tímto děkuji.

Centrum J.J. Pestalozziho

web: https://pestalozzi.cz

Centrum J.J. Pestalozziho o.p.s. - asi největší neziskovka sídlící v Chrudimi - poskytující poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým nebo znevýhodněným skupinám. 

V Chrudimi jsou 25 let, v roce 2022 pomohli 1178 osobám, provozují:

 • Krizové centrum, Štěpánkova ul. - pro kohokoliv, kdo potřebuje psychologickou či sociální pomoc (další ve Svitavách, Jihlavě a Žamberku)
 • Poradenské centrum pro děti a mládež, Štěpánkova ul. - začlenění do života po pobytu v dětském domově či výchovném ústavu
 • Azylový dům, Malecká ul. - střecha nad hlavou pro oběti domácího násilí a rodiny s dítětem bez domova
 • Azylový dům disponuje 15 bytovými jednotkami s celkovou kapacitou 30 osob (fotky v příloze) - pro osoby bez prostředků, na omezenou dobu 1 roku, spolupracující a aktivní. Oběti domácího násilí zde nacházejí útočiště, bezpečí a pomoc

Město Chrudim bylo investorem, je současným vlastníkem budovy a CJJP pro město tyto služby zajišťuje. Na fotkách vidíte několik z mnoha zaměstnanců CJJP v Chrudimi - ať už paní Svobodovou a Hlaváčovou z Krizového centra, nebo dámy Křížovou a Malinskou z Azylového domu. 

Nedalo mi se nevyfotit s Radimem Sedláčkem s kolegyněmi Pájou a Zuzkou, z Poradenského centra pro děti a mládež, kde jsem pár let pomáhal se zajišťováním víkendových pobytů. Z osobní zkušenost vím, že to CJJP dělá dobře, že poskytovaná pomoc dorazí, kam má, navíc, že to má kýžený efekt a chci jim za to poděkovat,” dodává Aleš. 

Amalthea

Centrum pro předškoláky Amálka oslavilo v září 2023 deset let svého fungování, ale Amalthea z.s. pomáhá v Chrudimi a celém Pardubickém kraji již od roku 2003.

Primárním cílem je, aby dítě mohlo vyrůstat ve své biologické rodině, proto pomáhají rodinám, které se ocitly v obtížné životní situaci. Poskytují sociální, vzdělávací a terapeutické služby a zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí.

Provozují Centrum pro předškoláky Amálka pro děti ze soc. znevýhodněného prostředí a pomáhají jim v plynulém přechodu do MŠ/ZŠ, včetně doučování. Někdy ale dítě doma zůstat nemůže, proto v Centru náhradní rodinné péče podporují a doprovází náhradní rodiny. Pěstounské a adoptivní rodiny čelí mnohým potížím s výchovou leckdy traumatizovaných dětí, které buď vyrůstaly v problematických rodinách, nebo naopak v neosobních ústavech. Nezištná a láskyplná péče náhradních rodičů o (minimálně z počátku) neznámé dítě je obdivuhodná a velmi záslužná.

Amalthea toho ale poskytuje ještě více:

 • mediace a dětské skupiny pro období rozchodu rodičů
 • rodinné a případové konference
 • vzdělávací kurzy - např. kurzy terapeutického rodičovství
 • komunitní centrum pro ukrajinské ženy a děti
 • pomoc mladým těhotným ženám v potížích

Amalthea sídlí v budově v Městském parku 274. Přikládáme pár fotek ze slavnostního dne a také z mé minulé návštěvy v Amálce. Na fotkách vidíte nejen hernu, ale také kolegyně Hanku Slezákovou a Katku Němcovou. Rádi bychom touto formou celé organizaci Amalthea poděkovali za jejich nasazení v důležitém poslání, kterým péče o děti, které neměly v počátku života takové štěstí, bezesporu je.

Český červený kříž v Chrudimi

web:http://www.cckchrudim.cz

ČČK účinně pomáhá v ČR již více než 100 let a jeho pobočka Český červený kříž Chrudim to svým nasazením jen potvrzuje:

 • v rámci POMOCI UKRAJINĚ bylo vloni obslouženo více než 2500 osob
 • šlo o potravinovou a materiální pomoc, mimo jídla především o oblečení, drogerii, vybavení domácnosti, hračky, kočárky apod.
 • dlouhodobě ČČK provozuje SOCIÁLNÍ ŠATNÍK, kam má přístup kdokoliv je v nouzi.

Již tradiční jsou zdravotně - preventivní kurzy nejen první pomoci.

 • pro školy, řidiče, pedagogy, pečující, táborové vedoucí apod.
 • kurzy poskytuje ČČK bezplatně

Dále ČČK pečuje o dárce krve, zrovna mi předali Stříbrnou medaili prof. Mudr. Jana Janského za 20 odběrů , ale zejména je, se svou armádou dobrovolníků, k ruce při jakýchkoliv mimořádných událostech

 • pomáhali při povodních, tornádu a přímo v Chrudimi také při Covidu

Na fotce vidíte Vratislava Příhodu, který byť funguje jako předseda je také dobrovolníkem - Vráto díky moc

Víte, že:

 • Červený kříž ke součástí mezinárodního hnutí založeného již 1864 se 300.000 zaměstnanci.
 • má v různých částech světa různá jména např. Červený půlměsíc či Společnost Davidovy hvězdy.

MOMO dílna v Chrudimi

web:https://www.devcatkomomo.cz

 • Tuhle Sociálně terapeutickou dílnu Momo Chrudim, o.p.s na Palackého tř. v Chrudimi navštěvují dospělí s mentálním, tělesným či zdravotním postižením.
 • Já sám mám z Momo dílny saunovací čepici a velmi si ji chválím. Saunovací čepice nejsou v našich končinách (na rozdíl třeba od Skandinávie) ještě známé, a tak si jí každý všimne a já dělám Momu pravidelně reklamu - třeba když v sauně odpovídám, proč čepici nosím (ochrana hlavy před horkem = delší výdrž v sauně) a kde jsem ji sehnal.
 • Momo Chrudim je obecně prospěšná společnost provozující ve Slatiňanech školku Děvčátko Momo a v Chrudimi Sociálně terapeutickou dílnu.
 • Primární náplní práce v dílně je ruční zpracování ovčí vlny metodou tzv. PLSTĚNÍ (tradiční, ale pracná metoda, kdy se vlna nejprve nabarví a následně ručně vytvaruje do podoby finálního výrobku).
 • Vyrábějí krásné a praktické výrobky, jako třeba pouzdra, kabelky, prostírání či ozdoby do vlasů a šperky (odkaz na Momo e-shop najdete v komentáři tohoto příspěvku).

Návštěva v Momo byla jedna z nejpříjemnějších, které jsem absolvoval. Na fotkách můžete vidět nejen spokojené a do práce zapálené návštěvníky dílny, ale i Marcelu Líbalovou a Jana Rodinu za Momo a taky Radku Pochobradskou za Odbor sociálních věcí MěÚ Chrudim.