OTEVŘENÁ SCHŮZE MS CHRUDIM TENTOKRÁT V HLINSKU

03. 09. 2020
OTEVŘENÁ SCHŮZE MS CHRUDIM TENTOKRÁT V HLINSKU
OTEVŘENÁ SCHŮZE MS CHRUDIM TENTOKRÁT V HLINSKU

Dne 2.9.2020 se konala otevřená schůze MS Chrudim v Hlinsku v Knajpě Kvatro. Úvodní slovo si vzala předsedkyně místního sdružení Chrudim Nikola Štěpánková, která představila předsednictvo a poděkovala za umístění bannerů ke krajským volbám do Pardubického kraje, které se konají 2. - 3. října, v Hlinsku. Zároveň požádala místní příznivce o pomoc s roznosem Pirátských listů. Tato pomoc jí byla velmi ochotně přislíbena. Vítaným hostem na schůzi byl člen Republikového výboru Andrej Ramašeuski, který je i kandidátem do krajských voleb.

PIRÁTSKÝ PŘEDVOLEBNÍ AUTOBUS

Do celostátních akcí v rámci Pirátů všechny přítomné  zasvětil pirátský místostarosta Chrudimi Pavel Štěpánek, který představil celorepublikovou akci “Pirátská tour autobusem budoucnosti napříč celou republikou.” Zároveň všechny Hlinečáky pozval na 7.9. 2020, kdy i u nich je naplánováno autobusové přistání.

CHRUDIM

Mezi nejpalčivější témata patří bezpochyby Separační dvůr v Chrudimi, jehož projekt je již z roku 2012. Místopředseda chrudimských Pirátů a zároveň chrudimský místostarosta Aleš Nunvář představil návrh řešení, které je podle něj nejméně bolavé a dává smysl. Navrhuje vyškrtnutí kompostárny a zároveň dodává, že je lepší v průběhu řízení uznat nedokonalost projektu a hledat řešení. Je tedy třeba najít konsenzus mezi potřebami obyvatel zástavby a potřebami města. Dne 9.9.2020 bude veřejné projednávání.

V dalších bodech programu se probralo i parkování a parkovací zóny v Chrudimi, změny územního plánu, jednání s ŘSD o možnosti nových cyklopruhů. 

Pavel Štěpánek představil projekt na opravu domu v městském parku, který by měl být zajištěn tak, aby na něj mohly být použity dotace z Evropské unie. Tento záměr považujeme za důležitý zejména proto, že by konečně vznikl ucelený prostor pro komunitní aktivity neziskového sektoru. 

Hlavním cílem chrudimských Pirátů je v současné době  prosadit do rozpočtu personální audit, který by zmapoval vytíženost úřednických pozic a byl podkladem pro případné změny v personálním zajištění chodu úřadu. 

HLINSKO

Hlinečtí příznivci Pirátů vysvětlili, jak pracují v zastupitelstvu, kde mají zastoupení. Zároveň požádali o pomoc s tématy, které se týkají životního prostředí a městských vyhlášek. To jim bylo slíbeno a budeme se tím i nadále zabývat.

MS CHRUDIMSKO

V oficiální části schůze se diskutovalo o rozpočtu na příští rok a o PR pracovníkovi, který byl na zkoušku přijat. Zároveň se hledá nový správce webu. Dne 17. listopadu 2020 se bude volit nové předsednictvo místního sdružení, měsíc před volbou bude vypsána rozprava. Po oficiálním programu následovala volná debata.

## BUDOUCNOST ŘEŠÍME TEĎ✔🌍 🔼 krajské volby 2020

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu