Otevřená data - proč je vhodné je mít?

30. 06. 2018
Otevřená data - proč je vhodné je mít?
Otevřená data - proč je vhodné je mít?

Představte si… že užitečné informace veřejných institucí budou zpřístupněny tak, aby rozvijely spolupráci a tím přispívaly k obohacení společnosti.

Co jsou to otevřená data?

Jsou zveřejněné takové informace veřejného sektoru, které se následně dají snadno využít bez zbytečných právních nebo technických překážek. Samy o sobě nemusí mít vypovídající hodnotu, ta jim je dána až následným zpracováním. A díky tomu mohou vznikat např. analýzy, webové prezentace, mobilní/desktopové aplikace či jen inteligentní archivy dokumentu. Otevřená data jsou definována v zákoně 106/1999 Sb(o svobodném přístupu k informacím).

Jak taková otevřená data mohou vypadat?

Ve spojením k městu to mohou být například:

  • informace o linkách MHD
  • plánované uzavírky nebo zácpy v blízkosti vašeho bydliště
  • informace o počasí
  • seznam kulturních, sportovních či jiných akcí
  • úřadem zveřejněné dokumenty s metadaty

Tyto informace, dle definice otevřených dat, mají být poskytnuty tak, aby je bylo snadné najít a zpracovat(strojově) a nezatížené zbytečnými licencemi pro další využití a v otevřeném(svobodném) standardizovaném formátu.

Příklady dobré praxe

  • hlídač státu - nástroj pro kontrolu hospodaření státu
  • prázdné domy - mapa prázdných domů
  • healin - aktuální informace o otevřených lékárnách
  • CitiVizor - transparentní údaje o hospodaření měst a obcí

Závěrem

Otevřená data nejsou novinkou, celosvětově je vidět rostoucí trend jejich využítí. Jsou i součástí digistrategie 2020, ze které jsem mimo jiné čerpal informace.

Piráti otevřená data podporují stejně jako např. spolek Otevřená města, který se mimo jiné otevřeným datům měst a obcí věnuje. Další zajímavé informace lze nalést na webu otevřená data.

Žijeme ve 21. století - století informační společnosti a otevřená data nám otevírají další možnosti.

Zdeněk Kubala - garant programového bodu Otevřené město a Transparence

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu