Aktuality

Chrudim bude v roce 2021 hospodařit s menším rozpočtem

Chrudim bude v roce 2021 hospodařit s menším rozpočtem

Tradičním a nejdůležitějším materiálem prosincového zastupitelstva je rozpočet města. Sestavit letošní rozpočet nebylo zdaleka snadné. Je totiž téměř nemožné správně odhadnout příjmovou stránku rozpočtu, vzhledem k turbulentní situaci, kterou vytváří pandemie COVID a vládní opatření s ní spojená. Celková částka, se kterou letošní rozpočet počítá, je 529 141,4 mil. Kč, což je o více než 50 mil. méně než v roce 2020. Snížení je způsobeno očekávanými propady daňových příjmů obcí. Je ovšem možné, že budou tyto propady státem v určité výši kompenzovány. Je tedy velmi pravděpodobné, že se původní znění rozpočtu bude v průběhu roku měnit.

Sportovní hala očima Pirátů

Sportovní hala očima Pirátů

Chrudimskou politikou již řadu let rezonuje téma sportovní haly. Minimálně dekádu se diskutuje jak o výstavbě budovy nové, tak o rekonstrukci té stávající. Současná radniční koalice, které jsme jako Piráti součástí, přišla s plánem nejprve zrekonstruovat a rozšířit halu na Tyršově náměstí a až následně stavět zbrusu novou. Rekonstruovat se bude po etapách tak, aby bylo co nejvíce využito dotací a město vyšel tento finančně náročný projekt co nejlevněji. První fáze se již projektuje a zahájení samotné stavby se plánuje na podzim roku 2023.

Zhodnocení poločasu působení na chrudimské radnici

Zhodnocení poločasu působení na chrudimské radnici

Před dvěma lety jsme se ujali funkcí ve vedení města bez dosavadních zkušeností ze zastupitelstva i opozičních lavic. To mohlo být slabinou, ale také výhodou. Trvalo několik měsíců, než jsme se do funkcí vžili a osvojili si procesy a strukturu úřadu. Během té doby došlo k určitému “vystřízlivění” a “srážce s realitou”, kdy jsme zjistili, jak je samospráva nepružná, všechno trvá mnohem déle než jsme čekali a některé představy nejsou tak snadno realizovatelné, jak se může na první pohled zdát. Některé naše názory se pak v realitě výkonu funkcí mírně utvářely nebo měnily.

PIRÁTI PODPOŘILI PRVNÍ SK8 A BMX ZÁVODY V NOVÉ ARÉNĚ V CHRUDIMI

PIRÁTI PODPOŘILI PRVNÍ SK8 A BMX ZÁVODY V NOVÉ ARÉNĚ V CHRUDIMI

Piráti z Pardubického kraje se zúčastnili otevření nového skateparku v Chrudimi. Na přípravě stavby se výrazně podílel také pirátský místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář. Akci navštívili pirátští poslanci Tomáš Vymazal, Radek Holomčík a Ivan Bartoš. Proběhla debata s Tomášem Vymazalem a Radkem Holomčíkem o regulaci konopí a psychotropních látek. Piráti akci podpořili finančními odměnami pro závodníky.

OTEVŘENÁ SCHŮZE MS CHRUDIM TENTOKRÁT V HLINSKU

OTEVŘENÁ SCHŮZE MS CHRUDIM TENTOKRÁT V HLINSKU

Dne 2.9.2020 se konala otevřená schůze MS Chrudim v Hlinsku v Knajpě Kvatro. Úvodní slovo si vzala předsedkyně místního sdružení Chrudim Nikola Štěpánková, která představila předsednictvo a poděkovala za umístění bannerů ke krajským volbám do Pardubického kraje, které se konají 2. - 3. října, v Hlinsku. Zároveň požádala místní příznivce o pomoc s roznosem Pirátských listů. Tato pomoc jí byla velmi ochotně přislíbena. Vítaným hostem na schůzi byl člen Republikového výboru Andrej Ramašeuski, který je i kandidátem do krajských voleb.

Souhrn práce místostarostů za leden 2020

Souhrn práce místostarostů za leden 2020

Od ledna budeme s veřejností pravidelně sdílet informace o činnosti pirátů na chrudimské radnici. Každý měsíc proto budeme zveřejňovat souhry práce, včetně časové dotace, kterou práci pro město věnujeme. S koaličními partnery vedeme debaty o všech oblastech, spojených s řízením města. Každý z nás má však některé oblasti na starosti.